Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telkimės ir dirbkime

Mūsų karta gyvena kunkuliuojančių įvykių verpetuose. Mes esame J.Basanavičiaus, V.Kudirkos, A.Smetonos, M.Reinio, J.Žemaičio, R.Kalantos, N.Sadūnaitės, Kovo 11-osios, Sausio 13-osios, V.Sakalausko, G.Žagūnio, T.Šerno, L.Asanavičiūtės ir daugybės didžiavyrių veiksmų, darbų ir kitų įvykių liudytojai ir dalyviai.
Mes mename prieškarinės duonos skonį, nerakinamą būstą, fašizmo terorą, holokaustą ir komunistinio genocido penkiasdešimtmetį, per kurį netekta trečdalio tautos ir patirta apie 278 milijardų JAV dolerių materialinių nuostolių, kovą prieš pavergėjus ir kolaborantų tarnystę okupantams.
Mūsų karta atstatė ir apgynė nepriklausomybę. Mes grįžtame į demokratinių pasaulio valstybių bendriją. Esame pakviesti į NATO ir artėjame į Europos Sąjungą.
Šiems tikslams pasiekti buvo privalu išanalizuoti praeitį, išgryninti vertybes, parengti strategiją ir taktiką bei numatyti pasipriešinimo priemones ir jėgas. Likimas lėmė, kad Kovo 11-oji, Sausio 13-oji, taip pat 2002 m. lapkričio 21-oji ir gegužės 11-oji tapo kulminacinėmis Lietuvos istorijos atskaitos datomis. Kelias nuklotas žuvusiaisiais, didžiule įtampa, nesusikalbėjimu, priešprieša, pavydu, užsiangažavimu, parsidavėliškumu, išdavystėmis, savireklama, kolaboravimu, moralinių vertybių ignoravimu, žmoniškumo nepaisymu, meilės artimui stoka.

Mes tapome valdančiųjų ir norinčiųjų valdyti pažadų ir realių darbų liudytojais

Mes esame partijų atsikūrimo, susikūrimo, suardymo ir persikrikštijimo liudytojais. 220 tūkst. narių turėjusi Lietuvos komunistų partija tarytum ”išgaravo”. Tačiau jos branduolys ir aktyviausieji partiečiai pasivadino Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP) ir toliau tęsė veiklą, siekdami tarptautinio pripažinimo. Kai tai nepavyko, buvo nutarta praryti Lietuvos socialdemokratų partiją. Bendraminčiams pavyko susitarti. Komunistai persikrikštijo į socialdemokratus, o andriukaitininkai – sakalininkai gavo aukštas kėdes ir lengvinančias sąlygas Seime ir Vyriausybėje. Budeliai, žudikai, prievartautojai, įvairūs nusikaltėliai turi net po kelias pavardes. Komunistai persikrikštijo į socialdemokratus ir springdami aiškina, kad jau tapo pasauline socialdemokratine partija. Tačiau jie neatsiprašė ir net nebandė atsiprašyti žmonių už didžiules skriaudas. Apie 60 proc. aukštų valdymo ir įtakingų postų užima buvę komunistų partijos nariai. Bendrame kairiųjų fronte aktyviai veikia K.Prunskienės Naujosios demokratijos partija, susijungusi su R.Karbauskio Valstiečių partija, A.Paulausko Naujoji sąjunga (socialliberalai). Ten randa vietos gūžtai susisukti ir E.Klumbio Tautos pažangos partija, V.Šustausko Lietuvos laisvės sąjunga, kitos partijėlės ir organizacijėlės bei J.Veselkos išlaikytojai ir pats K.Bobelis. Šiam kairiųjų konglomeratui labai artimi yra R.Pakso sukurti liberalai demokratai, aktyviai balsavę dėl pensijų nemokėjimo dirbantiesiems pensininkams, komunistinių švenčių statuso atstatymo, valstybinės vėliavos nekėlimo valstybinių švenčių dienomis įteisinimo.
Kairysis flangas stabilizavosi ir baigiama susitarti. Valdo autoritetingi vadai ir nesigirdi jokių vaidų. Tų pamokų išmokta seniai ir turbūt iš Rytų gaunama gerų patarimų, už kuriuos privalu atidirbti ir tarnauti iki grabo lentos. Jie sausio 25-ąją Mokslų akademijoje atliko praktinius darbus, minėdami savo vado jubiliejų. Matyt, ilga sovietinė-komunistinė epocha ir nuolatinė Rytų pagalba ir muštras apginklavo kairiuosius griežta partine disciplina, prieraišumu, paklusnumu, o totalinis žiniasklaidos ir didelių pinigų naudojimas leidžia kairiesiems suvilioti žmones.
Dešiniosios jėgos savo idėjomis yra žymiai pažangesnės už kairiąsias. Dešinieji vadovaujasi demokratinio pasaulio vertybėmis. Jie kai kada susiduria su tarpusavio bendravimo, saviraiškos, savojo Aš propagavimo, nemokėjimo susikalbėti ir susitarti problemomis bei nuolatiniu žiniasklaidos dėmesiu ir beatodairišku sukoncentruotu, tarytum pagal užsakymą, triuškinimu įvairaus kalibro ginklais. Toks sistemingas dešiniųjų puolimas užglaisto žmonių sąmonėje kairiųjų juodžiausius darbus. Praktika parodė, kad žymi dalis žiniasklaidos dažnai dešimteriopai baudžia dešiniuosius.

Dešiniąsias partijas ir organizacijas skaudžiai kamuoja vidaus problemos

Kai nuo Krikščionių demokratų partijos (pirmininkas akademikas Z.Zinkevičius) atsiskyrė V.Bogušio modernieji, o kiti, pasiskelbę demokratiškesniais, susijungė su tris kadencijas Seime LDDP remiamu K.Bobeliu ir jo vadovaujama Krikščionių demokratų sąjunga, išardytos partijos nariai, rėmėjai ir, ko gero, Katalikų Bažnyčia susidūrė su pasitikėjimo, pasirinkimo ir balsavimo problema. Piktavališkumas, vidaus rietenos, nesusikalbėjimas atvedė labai gerbiamą partiją prie skilimo. Jeigu ne A.Zuoko ištiesta ranka, turbūt nedžiūgautų ir V.Bogušis. Rimtą paraišką pateikė, atsisakę pritapti prie įvairiausių bėglių ir atskalūnų, likę Krikščionių demokratų partijos nariai. Jie jau įteisino Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partiją (LKDP pirmininkas I. Uždavinys). Norisi tikėti, kad ne už kalnų ta diena, kai dauguma krikščionių demokratų susivienys ir taps galinga bei įtakinga, kaip ir prieškaryje, politine partija.
Rimtą vaidmenį valstybės gyvenime suvaidins Centro sąjunga ir Liberalų sąjunga, dabar jau susijungusios į vieną partiją. Turėtų aktyvėti Tautininkų sąjunga ir Lietuvos dešiniųjų sąjunga, besijungianti su Tėvynės sąjunga.
Kai iš Tėvynės sąjungos G.Vagnoriaus iniciatyva, apmulkinus žmones, buvo pašalinti L. Andrikienė ir V. Žiemelis ir kai vagnorininkai, sudavę triuškinančius smūgius Tėvynės sąjungai, buvo iš jos išguiti, Tėvynės sąjungai prireikė dvejų metų, kad priartėtų prie buvusio populiarumo. Atrodo, kad Tėvynės sąjungos jau laukia labai kruopštūs ir sudėtingi namų darbai. Prezidento rinkimų antrojo rato įkarštyje (sausio 2 d.) A.Kubilius oficialiai pareiškė, kad V.Adamkus laimės prieš R.Paksą 60 : 40 ir kad jis sieks Tėvynės sąjungos lyderio posto. Tokį A.Kubiliaus pareiškimą R.Pakso komanda suprato kaip pavojaus ženklą ir su dar didesne energija, nesilaikydama elementariausių padorumo normų, užsiėmė savireklama ir V.Adamkaus juodinimu, o daugelis dešiniųjų ir V.Adamkaus rėmėjų bei šalininkų, apsidžiaugę pranašiška A.Kubiliaus nuostata, net neatėjo į rinkimus ir aktyviai diskutavo dėl A.Kubiliaus lyderiavimo galimybių.
Tėvynės sąjunga dabar, kaip niekada, turi užsiimti dešiniųjų jėgų konsolidavimu bei bendradarbiavimu, demokratinių iškovojimų įtvirtinimu ir žmonių telkimu aukščiausioms moralės, kultūros, žemės ūkio, ekonomikos, mokslo, socialinėms, krašto apsaugos, jaunimo ugdymo, verslo bei integravimosi į europines struktūras priemonėms įgyvendinti.
Artėja Seimo rinkimai. Jau buvo bandoma sugriauti konstitucines Seimo rinkimų nuostatas – prisiminkime, kaip V.Uspaskich dirbo atsiraitojęs rankoves. Jeigu V.Uspaskich taip nori taupyti Seimo išlaidas, tai galėtų su savo bendraminčiais atsisakyti dešimties Seimo mandatų. Per likusią kadenciją būtų sutaupyta apie milijonas litų, o jie reikalavo referendumo, ketindami užversti mokesčių mokėtojams dešimties milijonų litų naštą. Tai buvo velnio žabangai. Tokias dailiai nušlifuotas ir gražiai įpakuotas idėjas propagavo komunistai, vesdami žmones į „šviesų rytojų“. Nauji pranašai ir tautos gelbėtojai su V.Uspaskich vėliava, griaudžiant pakalikų varpams, 2003 m. vasario 22 d. startavo iš Sporto rūmų ir marširavo po Lietuvą. Tų pranašų brukami dokumentai – tai bandymai Lietuvą atiduoti rusų įtakai ir pavaldumui. Tuo metu, kai naujieji V.Uspaskich samdiniai ir apmulkintieji rinko parašus referendumui paskelbti, V.Uspaskich, šantažuodamas referendumu aukščiausius valstybės ir partijų vadovus bei prekybos magnatus, derėjosi su jais, kad referendumo gali atsisakyti, jeigu jam ir jo klanui bus sudarytos išskirtinės ir jiems priimtinos verslo ir biznio sąlygos. Tai parodo, kad V. Uspaskich yra politinė prostitutė, nes, manipuliuodamas sunkiu žmonių gyvenimu, pamalonindamas juos vienu kitu litu, siekia savo asmeninių ir artimų jam grupuočių tikslų bei tapti Lietuvos vadovu.
Seimo rinkimai turės parodyti Lietuvos Sąjūdžio idėjų įgyvendinimo rezultatus, komunistinio genocido žaizdų gydymą, politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir geros valios žmonių įtaką tautos demokratėjimo procese, partijų brandumą, jų diferenciaciją ir sugebėjimą susitelkti rimtiems išmėginimams. Privalu demaskuoti Rytų valstybių partijų pogrindžių ir oligarchų finansines investicijas ir psichologinį spaudimą Lietuvos demokratijai pakirsti bei bandymams susigrąžinti Lietuvą į Rytus. Šį kartą ne brutalia karine jėga ir okupacija, bet per žmonių mulkinimą, papirkinėjimą, komunistinių idėjų propagavimą, rinkimų juodųjų technologijų mechanizmų taikymą bei A.Brazausko, V.Andriukaičio, K.Prunskienės – R.Karbauskio ir R.Pakso partijų populiarinimą. Šiems tikslams jau dabar skiriami milijonai, o ateityje jie gali išaugti šimteriopai. Vyks kova dėl kiekvieno balso.
Mes žinome, kad Rytų kaimynas dėjo, deda ir dės didžiausias pastangas, kad galėtų šeimininkauti mūsų žemėje. Ir jam kol kas sekasi vėl įsigalėti Lietuvoje, nes pas mus veikia užsimaskavusios vidaus jėgos – komunistų partijos konglomeratai, apsirėdę populiarių partijų idėjinį rūbą, o viduje – parsidavėliškai raudoni.
Ar mes galime pasipriešinti vidaus ir Rytų užmojams pakirsti aukščiausias demokratines, tautines, kultūrines ir valstybingumo vertybes? Vienareikšmiai galima pasakyti: taip. Todėl mes turime telktis svarbiausiems neatidėliojamiems darbams atlikti. Ne tiek daug mūsų, kad galėtume tarpusavyje vaidytis ir kariauti. Prieš penkiolika metų Sąjūdis parodė ir pademonstravo pasauliui, kad prie Baltijos yra garbinga baltų tauta – Lietuva. Mes buvome susitelkę ir vieningi – mes nugalėjome.

Leonas KEROSIERIUS
Vilnius

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija