Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Kada pradėsime stabdyti nusikalstamumą?

Mūsų visuomenėje jau seniai klesti nusikalstamumas, korupcija, nusikaltėlių nebaudžiamumas, o visi svarstymai, aptarimai apie kovą prieš šiuos neigiamus reiškinius yra neefektyvūs. Apie tai rašo spauda, rodo televizija, pranešama per radiją. Jei tai visiems žinoma– tai teisėtai kyla klausimas: kodėl blogis plinta? Kam tai naudinga?! Jau baigiasi gyventojų kantrybė, prasidėjo savigynos organizavimas, smurtiniai susidorojimai.
Krenta į akis, kad juridinių ir net chuliganiškų užsipuolimų objektu tampa Nepriklausomybės kovų dalyviai, Sąjūdžio aktyvistai, lietuvybės puoselėtojai. Laikas į šį reiškinį pažiūrėti ne vien kaip į paprastą kriminalinių nusikaltėlių siautėjimą, o žymiai plačiau. Žiniasklaidoje mirga pranešimai, kad niekinami iškilių žmonių kapai, valstybės vėliava, himnas, rodomas priešiškumas atskiriems politikams, laisvės kovotojams, valstybinei lietuvių kalbai.
Yra daug pavyzdžių, kuomet šaipomasi iš patriotizmo, tautiškumo, moralės. Tokia nepagarba dažnai skamba “didžiojoje” žiniasklaidoje, atskirų valstybės veikėjų pasisakymuose, bet ypač ji gaji kasdieninėje buityje, turgaus ir troleibusų pokalbiuose tarp asmenų, sergančių sovietine nostalgija ir nuolat verkiančių, kad “prie sovietų buvo geriau”. Ypač tokių “uolių” piliečių dažniau pasitaiko tarp kai kurių tautinių mažumų, kur nebaudžiamai propaguojama tautinė neapykanta, kas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms. Tai reiškiniai, į kuriuos iki šiol žiūrėta pro pirštus, nekreipiant reikiamo dėmesio. Nebaudžiamumas tik skatina tokius veiksmus, kurie kenkia Lietuvos valstybingumui įtvirtinti, po truputį perauga į politinį terorizmą. Lietuvos piliečiai savo tėvynėje pradeda jaustis nesaugūs ne tik dėl turto, bet ir dėl savo patriotinių pažiūrų bei dalyvavimo Lietuvos laisvės siekiams ištikimose organizacijose.
Mes esame prieš tautinės neapykantos skatinimą, todėl negalime likti abejingi, kai nuo išpuolių nukenčia patriotiškai nusiteikę mūsų tautiečiai.
Štai vienas pavyzdys. Birželio 5 dieną savo namų laiptinėje, Vilniuje, Viršuliškių gatvėje, buvo žiauriai sumuštas nepriklausomybės gynėjas V. Jakučionis. Žmogus neteko vienos akies. Savo kaimyną sumušė toje pačioje laiptinėje gyvenantis jaunas chuliganas Dmitrij K., treniravęsis karatė. Beje, tas pats D.K. 2001 m. rugpjūčio 18 d. lifte bandė atimti iš V. Jakučionio piniginę ir raktus, o 2003 m. kovo 4 d. prie namų – krepšį su pirkiniais. Sunku suprasti šio kaimyno chuliganiško išpuolio motyvus, bet gerai žinoma, kad D.K. labai nepatiko Jakučionių šeimos patriotinė – lietuviška veikla Sąjūdyje, Seimo rūmų ir televizijos bokšto gynime. Matydamas einant V. Jakučionio žmoną, pasipuošusią tautiniais rūbais, D.K. laidydavo piktas ir užgaulias replikas. Nesutramdomas chuliganiškumas peraugo į atvirą nacionalistinį šovinistinį terorizmą.
Nuo šio įvykio praėjo mėnuo, tačiau teisėsaugos struktūros (policija, prokuratūra) jokios veiklos dar nesiėmė. Taip pat įdomu, ar prieš D.K. chuliganizmą buvo imtasi kokių nors prevencinių veiksmų. Stebėsime šį procesą.
V. Jakučionis yra Krašto apsaugos ministerijos darbuotojas. Principingumą turėtų parodyti ir ši žinyba, gindama savo bendradarbį nuo suįžūlėjusio chuligano.
Esame NATO ir Europos Sąjungos prieangyje. Norom nenorom kyla minčių, kad padažnėjęs chuliganizmas, nukreiptas prieš patriotiškai nusiteikusią visuomenės dalį, – paskutinės Lietuvos laisvės priešų pastangos mums sutrukdyti pakliūti į euroatlantines struktūras.
Lietuvos Sąjūdis prašo visus nukentėjusius dėl lietuvybės aprašyti panašius atvejus ir siųsti mums adresu: Gedimino pr. 1, Vilnius, Lietuvos Sąjūdžiui.
Tel./faksas 8-5 2124848.
Jūsų pateikta apibendrinta medžiaga bus panaudota kilniam tikslui – užkirsti kelią nusikalstamai veiklai, neleisti griauti mūsų valstybę, terorizuoti jos gyventojus.

Lietuvos Sąjūdžio Taryba

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija