Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dėl knygos „Žali“
Atsakymas mons. A.Svarinskui

Jūs esate teisus – tik Lietuvos teismai gali apkaltinti ir priteisti padarytą moralinę žalą. Atsakymai į jūsų klausimus yra paprasti:
1. Knyga buvo išleista leidyklos „Tyto alba“ iniciatyva. Bet kuris autorius (nebūtinai - M.Ivaškevičius), parašęs knygą, kreipiasi į leidyklą. Leidykla, įvertinusi rankraštį, sudariusi sutartį, kad apsiima išleisti knygą, savo iniciatyva ieško lėšų bei paramos ir knygą leidžia savo rizika, arba liepia autoriui pasiieškoti rėmėjų. Šiuo atveju leidykla kreipėsi į Kultūros ir sporto rėmimo fondą.
2. Mano žiniomis, nei Fondo taryboje, nei Fondo ekspertų grupėje nėra rašytojo Mykolo Karčiausko, todėl jis niekaip negalėjo „prisidėti“ prie knygos leidimo.
3. Kaip jau minėjau, tik teismas gali įrodyti nusikaltimo sudėtį. Iki tol galioja nekaltumo prezumpcija. Jūsų minimi „žmonių skundai“ yra be pagrindo, nes į anksčiau gautus nusiskundimus atsakinėjo mano pirmtakas Valentinas Sventickas, aš pats vien šiais metais turėjau tris asmeninius pokalbius su žmonėmis, kuriuos užgavo ir įžeidė minėtas romanas. Pagal mūsų Įstatus ne pirmininkas, o literatūros kritikai vertina romanus ir publikacijas, todėl pasielgiau pagal Įstatus, - su jūsų laišku supažindinau Lietuvos rašytojų sąjungos valdybą.

Jonas LINIAUSKAS,
Rašytojų sąjungos pirmininkas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija