Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Į Degučius sugrįžo tiesa

Atgimusi ir tikintiesiems sugrąžinta Degučių Šv. Antano bažnyčia

Degučiai - vietovė Zarasų krašte. Ji žinoma dar iš carinės Rusijos laikų, kai čia buvo pastatyti diližanų stoties rūmai ir specialios arklidės arkliams keisti. Mat keliu Peterburgas - Varšuva važinėjo pašto karietos ir reikėjo arkliams pailsėti. Degučius mini ir anykštėnas poetas vyskupas Antanas Baranauskas savo poezijoje:

... Ten trisdešimtį lūkėjom
minučių.
Ir nutarškėjom į paštą
Degučių.
Čia prietemėlėj greitai
arklius gavom
Ir lig dešimtai Zarasuos
važiavom.


Permainos rajono pakraštyje

Šilų bendruomenės tarybos pirmininkas Virginijus Šernauskas (kairėje) ir tarybos narės Alma Vingrienė bei Regina Turulienė

Šilai įsikūrę Panevėžio rajono pakraštyje. Per jų vidurį bėga Panevėžio – Vilniaus automagistralė. Šioje žemėje ilsisi prezidento A. Smetonos tėvų palaikai. Šiluose gyvena nemėgstantys dejuoti žmonės. Sunkiais pokario metais jie išsaugojo kaimietišką orumą. Verčiau rinkosi Sibiro tremtį ar kovą miške, tačiau nėjo tarnauti skrebais. Dabar čia nerasi visiškai gyvenimo dugne atsidūrusių šeimų. Mylintys žemę ėmė ją dirbti. Jaunesni ir stipresni susirado sau užsiėmimą seniūnijos centre Raguvoje.
Palyginti ramų Šilų gyvenimą suardė žinia apie jų krašte kuriamą bendruomenę. Burtis sodiečius paragino Raguvos seniūnas Antanas Mitkus. Jis ir yra Šilų bendruomenės krikštatėvis. Daugiau kaip trečdalis sodiečių tapo jos nariais. Rašėsi į bendruomenę nesižvalgydami, kaip daro kaimynai, bet įsitikinę, kad kaimo likimas - jų pačių rankose.


Atradimų žemėje
Didieji Šv. Marijos Magdelietės atlaidai sukviečia
į Vyžuonas po pasaulį išsibarsčiusius kraštiečius

Iš Amerikos atvykusią Vyžuonų bažnyčios rėmėją Oną Keraminienę pagerbė ir pasveikino Seimo narys Algimantas Matulevičius bei Vyžuonų seniūnas Vytautas Vanagas

Kasmet, žydint liepoms, į Vyžuonų miestelį suvažiuoja po visą Lietuvą ir svetimas šalis išsibarstę kraštiečiai, kuriems Vyžuonos yra ir bus brangiausia vaikystės ir didžiausių atradimų žemė, traukianti Vyžuonos ir Šventosios sruvenimu, balta it gulbe bažnyčia, Kartuvių kalnu ir jame piemenukų pastatytu paminklu Vytautui Didžiajam, Vyžuonų šilo ošimu, medžių prieglobstyje amžinai besiilsinčių artimųjų kapais ir didžiaisiais Marijos Magdelietės atlaidais Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčioje.

Padėkos knygoje - garbiausių žmonių pavardės

Vyžuonų seniūnijos seniūnas Vytautas Vanagas pasveikino visus vyžuoniškius, kurie į Kultūros namų salę susirinko pabendrauti, pasišnekučiuoti, pasidžiaugti gražėjančiu miesteliu. Į kraštiečių susitikimą atvyko ne tik Kaune, Vilniuje ar kituose Lietuvos miestuose gyvenantys vyžuoniškiai. Vyžuonas aplankė ir tolimojoje Amerikoje bei Australijoje gyvenantys kraštiečiai. Susitikime dalyvavęs Seimo narys Algimantas Matulevičius pasidžiaugė, jog žmonės nori bendrauti ir supranta, kad Lietuva yra kraštas, visada laukiantis savo vaikų.