Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Bažnyčia gina pamatines santuokos vertybes

Homoseksualios sąjungos prieštarauja prigimtinei tvarkai

Naują dokumentą patvirtino Popiežius

Vykstant globalinei, gerai organizuotai ir laicistinės žiniasklaidos sutartinai palaikomai kampanijai už tos pačios lyties kartu gyvenančių porų - gėjų ir lesbiečių - teisinį pripažinimą ar net civilinės santuokos statuso suteikimą, Vatikane paskelbtas naujas dokumentas, kuriame pabrėžiama, kad tų iniciatyvų realizavimas būtų priešingas žmogiškajai prigimčiai, Bažnyčios mokymui ir turėtų didelės žalos visuomenei. „Teisiškai pripažinti ar su santuoka sulyginti homoseksualiąsias sąjungas reikštų ne tik pritarti iškrypėliškam elgesiui ir, vadinasi, padaryti jį pavyzdžiu šiandieninėje visuomenėje, bet ir aptemdyti pamatines vertybes, priklausančias bendrajam žmonijos paveldui. Bažnyčia negali neginti tokių vertybių žmonių ir visos visuomenės gerovės labui“, - sakoma liepos 31 dieną paskelbtame Tikėjimo mokslo kongregacijos dokumente „Pastabos dėl homoseksualių asmenų sąjungų teisinio pripažinimo projektų“, kurį patvirtino popiežius Jonas Paulius II.