Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Šeima randa laiko ir menui

Virginijus Vaičekonis su savo dukromis, žmona Vitalija bei jos mama Elena Valentinavičiene

Autoriaus nuotrauka

Baigiantis 2002-iesiems Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojami Upytės A.Belazaro pagrindinės mokyklos devintokės Viktorijos Vaičekonytės tapybos darbai. Tai buvo antroji penkiolikmetės moksleivės autorinė paroda. Pirmoji personalinė jos paroda buvo surengta mokykloje, kur mokosi Viktorija.
Gabios menui ir jos sesutės - ketvirtokė Alvita, antrokė Gabija. Laisvalaikiu piešia ir mergaičių mama Vitalija Vaičekonienė. Ji nėra baigusi dailės mokslų, tačiau jaunystėje yra dalyvavusi moksleivių darbų parodose. Vitalijos tėvas Jonas Valentinavičius buvo fotografas mėgėjas. Jis ir piešė neblogai. Elena Valentinavičienė, Vitalijos mama, Vaišvilčiuose žinoma audėja.
E.Valentinavičienė gieda Upytės bažnyčios chore. Kartu su močiute giedoti eina ir jos vaikaitės Viktorija ir Alvita. E.Valentinavičienė džiaugėsi, jog naujasis Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius pažadėjo apšildyti bažnyčią.
Moteris patenkinta savo žentu. Virginijus Vaičekonis - iš to paties Vaišvilčių kaimo kaip ir jo žmona Vitalija. Jiedu draugavo penkerius metus. Virginijus su Vitalijos broliu buvo geri draugai. Kada Kęstutis buvo pašauktas tarnauti į armiją, Virginijus vis tiek užsukdavo į Valentinavičių namus. Išėjus jam į kariuomenę, iš ten į Vaišvilčius skriedavo kareivišku trikampiu antspaudu pažymėti laiškai. Visus juos Vitalija tebesaugoja iki šiol.
Vaičekonių šeima gyvena ūkiškai. Turi penkias karves, tačiau už jų pieną tik centus gauna. Jie laiko kiaulių, tad retai perka mėsą. Turi žemės - joje užsiaugina daržovių, bulvių. Todėl Vaičekoniai nelaukia pašalpų iš valstybės, bet patys stengiasi užsidirbti. Augina braškių. Apie dešimt arų apsodino avietėmis. Sodinukų gavo iš vieno ūkininko. Vaičekoniai jam talkino ūkio darbuose.
Šeima bandė verstis sėklininkyste. Augino pašarinių burokų sėklas. Jomis užimdavo apie hektarą žemės. Reikėdavo daug rankų darbo, bet jis buvo gerai apmokamas. Prikuldavo iki 800 kilogramų burokų sėklų. Už jų vieną kilogramą baltarusiai mokėdavo dešimt litų.
Vaičekoniai globoja garbaus amžiaus sulaukusius giminaičius - Juozą Valentinavičių ir Zofiją Burkauskienę. Kada jie gyveno ne Vaišvilčiuose, bet pamiškėje, ir tada Vaičekoniai senukų neaplenkdavo.
Vaičekonių sodyba - tarp gražiausių Vaišvilčiuose. Pavasarį, kada darželyje sužydi gėlės, nuo atsiradusio grožio raibsta akyse.

Bronius VERTELKA
Vaišvilčių kaimas, Panevėžio rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija