Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Skandalas po skandalo

Metų vidurys pasitaikė ypač sunkus – perkaitusį vasaros orą perskrodžia dažni žaibai ir perkūnijos. Pasitaiko ir beveik tropinių liūčių, kurios kontrastuoja su krušomis. Gamtai pritaria ir politikai. Tradiciškai nuobodų vasaros sezoną, kai atostogauja Seimo nariai ir daugelis valdžios vyrų, šiemet pakeitė politinių audrų sezonas.
Galima tik stebėtis, iš kur gimsta skandalai. Pažiro jie kaip iš gausybės rago – tuoj po neteisėtų žemės sklypų dalybų išgirdome apie SAPARD fondo lėšų skirstymą aferistams. Po to, kaip perkūnas iš giedro dangaus trenkė istorija apie septynis diplomatus, kurie skubiai pasitraukė (buvo priversti taip padaryti) iš užimamų postų. Dabar jau sklando gandas, kad greitai išaiškės afera apie neteisėtą miškų kirtimą ir su tuo susijusį valdišką mokesčių nemokėjimą. O kur dar skandalas dėl „Stumbro” privatizavimo, gresiantis peraugti į tarptautinį?


Pasiryžę nedirbti
Mintys po politinių kalinių ir tremtinių sąskrydžio Ariogaloje

Sąskrydis laisvės kovotojų, pavirtusių ar bevirstančių nelaisvės garbintojais. Ten buvo bauginamasi kaip maro “piktų minčių”, nors draudžiamos dar tik kalbos. Kurios kalbos yra piktos – nesiaiškinama.
Taigi jiems jau džiaugsmas, kad buvo išvežti. Kentėjo, tai tiesa, bet ko verti nekentėjusieji – buvo ir tokia mintis pasakyta. Per kančią įgyta nuostabių savybių, iš kurių gražiausia yra galėjimas atleisti. Visi ja naudojasi. Atleidžia. Ir leidžia piktadariams daryti toliau tai, ką darė. Čečėnijoje – paraidžiui, o Lietuvoje naudojamos kitos formos: apiplėšiami materialiai ir žudomi dvasia.