Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Tomo Akviniečio vasaros mokykla

Dešimtoji šv.Tomo Akviniečio vasaros mokykla liepos 1-11 dienomis savo klausytojus pakvietė į Klaipėdą. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultetas maloniai suteikė patalpas paskaitoms ir seminarams, kuriuose galėjo dalyvauti visi norintieji: ne tik ilgamečiai vasaros mokyklos klausytojai bei VPU studentai, bet ir filosofija besidomintys klaipėdiečiai. Visus mokyklos dalyvius nuoširdžiai globojo Klaipėdos universiteto kapelionas kun. dr.Arvydas Ramonas.
Dažnas mokyklos svečias prof.dr. Paul Richard Blumas, šiuo metu dėstantis Lojolos koledže Baltimorėje (JAV), nagrinėjo Yves R.Simono knygą „Bendroji valdžios teorija“. Jo žmona prof.dr.Elisabeta Blum pasakojo apie G.K.Čestertono gyvenimą ir kūrybą, gilinosi į lietuvių skaitytojui gerai pažįstamą G.K.Čestertono veikalą „Ortodoksija“. Teologijos prof.dr. Frančeska Aran Murphy iš Aberdeeno universiteto (Didžioji Britanija) pristatė tris pirmuosius skyrius savo naujosios knygos „Dievas nėra pasakojimas“, skirtos populiariosios „pasakojimo teologijos“ kritikai.
Svečiai iš Liublino (Lenkija) prof.dr. Agnieška Lekka-Kovalik ir prof.dr. Zbignevas Panpuchas pradedančius filosofines studijas klausytojus supažindino su Aristotelio etikos pagrindais. Šv.Tomo Akviniečio raštų vertėjas į lietuvių kalbą Gintautas Vyšniauskas norinčiuosius mokė lotynų kalbos subtilybių, aiškino vertėjo darbo ypatumus. Šiemet nebuvo nagrinėjami paties šv.Tomo Akviniečio darbai, tačiau neatsitiktinai buvo pasirinkti tomistinės dvasios autoriai Y.R.Simonas ir G.K.Čestertonas. Kaip sakė prof. P.R.Blumas, „Tomas Akvinietis yra draugiškas autorius. Šiandien mes susiduriame su įvairiausiomis filosofijomis, kurios yra tiktai „-izmai“, tuo tarpu Tomą Akvinietį galima mylėti ir nebūnant „tomistu“, o būti tomistu nereiškia būti netolerantišku. Tomas yra asmenybė, galinti suvienyti žmones ir atverti dialogo galimybę tarp tų, kurie domisi filosofija ir teologija“.

Marija ONIŠČIK
Klaipėda

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija