Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Imperijos platybėse nieko nauja

Kijevo „samitas“

Ukrainos sostinėje vykusį NVS šalių viršūnių susitikimą tebekomentuoja Rusijos žiniasklaida. Šiame susitikime dalyvavo Rusijos, Ukrainos, Azerbaidžano, Moldovos, Tadžikistano, Armėnijos, Baltarusijos prezidentai ir Uzbekistano, Kirgizijos, Turkmėnijos premjerai bei Kazachstano valstybės sekretorius. Rusijos prezidentas V.Putinas atskirai susitiko su buvusių Kaukazo sovietinių respublikų – Gruzijos, Azerbaidžano ir Armėnijos - vadovais ir aptarė su jais padėtį Užkaukazėje. V.Putinas taip pat pasirašė atskirus susitarimus su Ukrainos prezidentu Leonidu Kučma dėl Ukrainos stojimo į vadinamąją Eurazijos sąjungą. V.Putino pokalbyje su Gruzijos prezidentu E.Ševardnadze, kaip pranešama, buvo svarstomi „antiteroristinės kovos“ klausimai. Su Moldovos prezidentu Voroninu V.Putinas aptarė padėtį „nepriklausomoje“ Padnestrėje. V.Putino pasiūlymu NVS tarybos pirmininku išrinktas Ukrainos prezidentas L.Kučma.


Italijoje paskendo kunigas, išgelbėjęs septynių vaikų gyvybę

Liepos 31 dieną didvyriu buvo paskelbtas Italijos pietuose esančios Bojano parapijos kunigas, kuris šoko į jūrą ir, prieš paskęsdamas, išgelbėjo septynių vaikų gyvybę.
Anot vietos policijos, tėvas Stefanas Gordzenjas liepos 30 dieną su maždaug 50 mokinių grupe lankėsi Adrijos jūros pakrantėje esančiame Termolio kurorte. Dalį čia besimaudančių 12-16 metų amžiaus vaikų pagavo stipri povandeninė srovė, ir S. Gordzenjas su sutana šoko į jūrą jų gelbėti. Jis suspėjo išgelbėti visus septynis skendusius vaikus, tačiau pats paskendo, jo plaučiams prisipildžius vandens.
“Jis išgelbėjo juos visus, bet paaukojo save“, - tarptautinei žiniasklaidai sakė vietos policijos atstovas. 44 metų kunigas buvo įgudęs plaukikas ir nardytojas.