Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Italijoje paskendo kunigas, išgelbėjęs septynių vaikų gyvybę

Liepos 31 dieną didvyriu buvo paskelbtas Italijos pietuose esančios Bojano parapijos kunigas, kuris šoko į jūrą ir, prieš paskęsdamas, išgelbėjo septynių vaikų gyvybę.
Anot vietos policijos, tėvas Stefanas Gordzenjas liepos 30 dieną su maždaug 50 mokinių grupe lankėsi Adrijos jūros pakrantėje esančiame Termolio kurorte. Dalį čia besimaudančių 12-16 metų amžiaus vaikų pagavo stipri povandeninė srovė, ir S. Gordzenjas su sutana šoko į jūrą jų gelbėti. Jis suspėjo išgelbėti visus septynis skendusius vaikus, tačiau pats paskendo, jo plaučiams prisipildžius vandens.
“Jis išgelbėjo juos visus, bet paaukojo save“, - tarptautinei žiniasklaidai sakė vietos policijos atstovas. 44 metų kunigas buvo įgudęs plaukikas ir nardytojas.
Visi Italijos dienraščiai daug vietos skyrė herojiškam kunigo S.Gordzenjo poelgiui. Šis kunigas išgelbėjo septynis jūroje skęstančius vaikus, tačiau mirė ten pat ant jūros kranto, ištiktas infarkto nuo didžiulio fizinio krūvio, kurio pareikalavo skęstančiųjų gelbėjimas. Kunigas Stefanas buvo kilęs iš šiaurinės Italijos, Veronos miesto, tačiau savo kunigiškos tarnystės vieta pasirinko pietų Italiją, Molisės regioną, kur žmonės gyvena gana vargingai ir kur tikrai trūko kunigų. Į Bojano miestelio šventųjų Erazmo ir Martyno parapiją klebonauti atvyko kiek daugiau kaip prieš metus, tačiau jau buvo spėjęs suburti apie save parapijiečius, ypač jaunimą. Taip pat ir iškylą prie jūros parapijos jaunimui ir vaikams buvo suorganizavęs klebonas.
Italijos Respublikos prezidentas Karlas Čiampis pasiuntė mirusio kunigo tėvams užuojautos telegramą, kurioje labai įvertino kunigo herojišką poelgį. Kunigo atminimą taip pat pagerbė Italijos parlamentas. Bojano miestelio, kuriame klebonavo kunigas S.Gordzenjas, meras rugpjūčio 1-ąją paskelbė gedulo diena, o municipalinė taryba nutarė mirusio kunigo vardu pavadinti vieną miestelio gatvių.
Kunigo laidotuvėse dalyvavo tūkstančiai žmonių. Užuojautą mirusio kunigo artimiesiems, parapijiečiams ir visai vyskupijai pareiškė popiežius Jonas Paulius II. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Andželas Sodanas Šventojo Tėvo vardu pasiuntė telegramą mirusio kunigo vyskupui. Septynis vaikus iš jūros išgelbėjusiam kunigui straipsnį pirmame puslapyje skyrė Vatikano dienraštis “Osservatore Romano”. „Buvo kunigas iki galo, tobulai paliudijo ištikimybę savo pašaukimui“, - rašo Vatikano dienraštis, cituodamas evangelisto užrašytus Kristaus žodžius: “Nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti”.

VR, Reuters-ELTA

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija