Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Rubikiuose jau gyvena likimo nuskriaustieji

Filialo gyventojos literatės Reginos Jančaitytės (dešinėje) skaitomų eilių klausosi filialo gyventojai (iš kairės) Aldona Sakalauskienė, Jonas Puknys ir socialinė darbuotoja Jūratė Uogelienė

Pernai, vasaros pradžioje, į Anykščių seniūnijos Rubikių kaime įsteigtą Aknystų pensiono filialą pradėjo keltis naujakuriai – žmonės su psichikos negalia. Pensiono filialą pašventino Debeikių parapijos klebonas kun. Vincentas Stankevičius. Pokario metais buvusiame Aknystų dvare buvo įkurtas internatas psichikos negalią turintiems žmonėms. Metams bėgant, čia buvo pristatyta neišvaizdžių mūrinių pastatų, kuriuose liūdnai dienas leido šimtai neįgaliųjų iš visos Lietuvos ir kai kurių SSRS vietovių. Psichoneurologinio internato teritoriją juosė aukštos tvoros, tiktai nedaugelis šiek tiek sveikesnių žmonių galėdavo išeiti pro tuos geležinius vartus pasižvalgyti po Aknystas ar Debeikius. Dabar Aknystose nebėra jokių tvorų, vartų, jokios „geležinės drausmės“. Šalia niūrių mūrinių namų pristatyta šiuolaikiškos architektūros gražių statinių. Juose – nauja valgykla, administracinis ir gydomasis korpusai, atsirado vietos erdviuose, jaukiuose pastatuose apsigyventi ir pensiono globotiniams.


Dienos centre gyvenimas nesustoja

Socialinė darbuotoja Nomeda Kizlienė ( dešinėje) - atidi neįgaliųjų jaunuolių mokytoja

Darbo dienomis Panevėžyje, Kranto gatvėje įsikūrusį Jaunuolių dienos centrą lanko 26 panevėžiečiai, sulaukę 18 metų ir turintys psichinę negalią. Mikroautobusas juos paima iš namų ir parveža atgal. Tėvai už vaiko išlaikymą per mėnesį moka simbolinę - pusę minimalaus gyvenimo lygio atitinkančią pinigų sumą arba 62,5 lito. Visą septintus metus veikiančio dienos centro veiklą finansuoja miesto savivaldybė.
Centre neįgaliųjų laukia įdomių užsiėmimų gausa. Nemažai jaunuolių lanko keramikos būrelį. Įrengta krosnis įvairiems molio dirbiniams degti. Neįgaliųjų darbelių buvo netgi respublikinėse keramikos parodose.
Įdomiai dirba saviveiklinio teatro trupė. Judesiais ir mimika jaunuoliai su proto negalia išreiškia savo išgyvenimus ir jausmus. Pavasarį Panevėžyje rengiamas jau tarptautiniu tapęs saviveiklinių teatrų festivalis “Širdys vilčiai plaka”. Jame dalyvauja svečiai iš Danijos, Baltarusijos ir Latvijos. O užpernai jų sulaukta net iš Prancūzijos. Spektaklius rodo “Meno” ar Lėlių vežimo teatrų scenose. Neįgalių aktorių laukia prizai.


Kuršių neriją gražino neįgalieji ir našlaičiai

Neįgalieji bei našlaičiai šiemet ir vėl tvarkė Kuršių nerijos paplūdimius, mišką, kopas

Antradienį baigėsi trečią kartą Kuršių nerijoje vykęs socialinis projektas “Pažink save ir pasaulį”. Jame dalyvavo našlaičiai ir neįgalieji iš Klaipėdos 1-osios ir 2-osios specialiųjų internatinių mokyklų, Sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro, sutrikusio intelekto žmonių bendrijos “Viltis” bei Salantų specialiosios internatinės mokyklos.
Neįgalieji bei našlaičiai šiemet ir vėl tvarkė Kuršių nerijos paplūdimius, mišką, kopas. Girininkų paruoštomis šakomis statė kopų apsaugą, mokėsi saugoti Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtą. Projekto “Pažink save ir pasaulį” organizatorių teigimu, juo siekiama padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams, sudaryti sąlygas mokytis savarankiškumo. Jaunuoliai ne tik papildė savo žinių bagažą, sustiprėjo fiziškai, sustiprino bendravimo įgūdžius, bet ir ilsėjosi. Projekto vadovė, Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Audronė Liesytė ir projekto koordinatorė Klaipėdos socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Janina Tulabienė džiaugiasi, kad projekto dalyviai pajuto šilumą ir rūpestį.