Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 16 d.
Nr.62
(1166)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Ora et labora
Krikščionybė šiandien
Mums rašo
Laikas ir žmonės
Visuomenė
Atmintis
Gimtas kraštas
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Rubikiuose jau gyvena likimo nuskriaustieji

Filialo gyventojos literatės Reginos Jančaitytės (dešinėje) skaitomų eilių klausosi filialo gyventojai (iš kairės) Aldona Sakalauskienė, Jonas Puknys ir socialinė darbuotoja Jūratė Uogelienė

Autoriaus nuotrauka

Pernai, vasaros pradžioje, į Anykščių seniūnijos Rubikių kaime įsteigtą Aknystų pensiono filialą pradėjo keltis naujakuriai – žmonės su psichikos negalia. Pensiono filialą pašventino Debeikių parapijos klebonas kun. Vincentas Stankevičius. Pokario metais buvusiame Aknystų dvare buvo įkurtas internatas psichikos negalią turintiems žmonėms. Metams bėgant, čia buvo pristatyta neišvaizdžių mūrinių pastatų, kuriuose liūdnai dienas leido šimtai neįgaliųjų iš visos Lietuvos ir kai kurių SSRS vietovių. Psichoneurologinio internato teritoriją juosė aukštos tvoros, tiktai nedaugelis šiek tiek sveikesnių žmonių galėdavo išeiti pro tuos geležinius vartus pasižvalgyti po Aknystas ar Debeikius. Dabar Aknystose nebėra jokių tvorų, vartų, jokios „geležinės drausmės“. Šalia niūrių mūrinių namų pristatyta šiuolaikiškos architektūros gražių statinių. Juose – nauja valgykla, administracinis ir gydomasis korpusai, atsirado vietos erdviuose, jaukiuose pastatuose apsigyventi ir pensiono globotiniams.
Aknystų pensiono vadovai prieš keliolika metų pirmieji Lietuvoje pradėjo skaidyti pensioną į smulkesnius padalinius – filialus. Nupirkus buvusių kolūkių pastatus ir juos rekonstravus, juose apgyvendinti sveikesni, patys savimi galintys pasirūpinti, sugebantys susitvarkyti neįgalieji. Trys įsteigti Debeikių seniūnijoje: Debeikiuose, Leliūnuose ir Kalveliuose. Praėjusią vasarą pradėjo veikti ir ketvirtasis filialas Rubikiuose. Jis įkurtas buvusioje mokykloje. Anykštėnų statybinė organizacija UAB „Anrestas“ pritaikė pastatą neįgaliųjų reikmėms.
Pensiono direktorius Arūnas Kiaušas „XXI amžiui“ pasidžiaugė, kad 170 tūkst. Lt filialui įrengti skyrė Vokietijoje veikiantis „Smitz-Stiftung“ fondas. Šis fondas anksčiau parėmė ir steigiamus Leliūnuose bei Kalveliuose filialus. 100 tūkst. Lt gauta iš Nyderlandų fondo, 250 tūkst. Lt – iš šalies biudžeto.
Tačiau nedaug trūko ir filialo Rubikiuose galėjo visai nebūti. Apie konfliktinę situaciją, kuri tvyrojo čia keletą mėnesių, pasakota šalies spaudoje ir televizijų laidose. (Ta tema rašė ir „XXI amžius“.) Rubikiečiai niekaip nenorėjo sutikti, kad buvusioje mokykloje apsigyventų žmonės su psichikos negalia. Vis dėlto kompromisas buvo surastas, su gyventojais pavyko susitarti. Į Rubikius susitikti su bendruomene ne kartą teko važiuoti ir Aknystų pensiono direktoriui A.Kiaušui, ir Anykščių rajono merui Dariui Gudeliui, ir net Utenos apskrities viršininkui Viliui Cibulskiui, apskrities Socialinių reikalų ir švietimo skyriaus vedėjui Osvaldui Žiezdriui, anykštėnui, Seimo nariui Antanui Baurai, kitiems pareigūnams.
Rubikių filiale apsigyveno trys dešimtys vyresnio amžiaus neįgaliųjų. Tai ramūs žmonės, ir vietiniams jie nekelia jokio pavojaus, jiems visai netrukdo. Be to, filiale buvo įdarbintos keturios rubikietės.
Rubikiuose lankėsi „Smitz-Stiftung“ fondo atstovas Michaelis Dirksas, kuris liko patenkintas ir rekonstrukcijos darbų kokybe, ir jaukiomis neįgaliųjų gyvenimo sąlygomis. Aplankyti Rubikius bei kitus filialus žada ir patys labdaringo fondo vadovai. Patiko Rubikiuose ir svečiams iš Danijos, atvežusiems neįgaliesiems labdaros. Čia gyvenančius žmones lanko ir jų artimieji iš Kauno, Klaipėdos, Utenos, Šilutės, Rokiškio, kitų vietovių. Socialinė darbuotoja Jūratė Uogelienė, vadovaujanti filialui, parodė knygą, kurioje įrašyti vien tik padėkos žodžiai, gražiausi atsiliepimai.
Naujojo pastato ir pirmame, ir antrame aukštuose įrengtos jaukios poilsio zonos, kur galima ant minkštų baldų pailsėti, pasižiūrėti televizorių, paskaityti knygą ar laikraštį. Puikiai įrengti, apstatyti visais būtiniausiais baldais kambariai, kuriuose gyvenama po vieną, du arba tris. Pastate yra dušai, vonios, tualetai, įrengta atskira rūkymo patalpa. Valgykloje taip pat tvarkinga, jauku. Visi patenkinti patiekalais, kuriuos gamina prityrusios virėjos Vida Pušinskienė ir Danutė Gurnikienė. Joms mielai talkino kelios filialo gyventojos. Patys gyventojai ir darbuotojai nuolat tvarko pastato aplinką.
Kaip pasakojo socialinė darbuotoja J.Uogelienė, dauguma filialo gyventojų turi savo pomėgių. Antanas Staselis, Antanas Kuzma, Juozas Dunauskas gražiai groja armonika, Danguolė Dunauskaitė, Regina Jančaitytė, Eugenijus Korneliukas, Aldona Sakalauskienė puikiai piešia. Marytė Morkutė mėgsta lipdyti. J.Dunauskas su dukra Danguole rašo tremties laikų prisiminimus, o R.Jančaitytė rašo eiles, mielai jas skaito ir kitiems gyventojams. Filialo gyventojai žada parodyti rubikiečiams piešinius, siuvinius, lipdinius, organizuoti koncertėlį, pradžiuginti poezijos posmais. Žodžiu, prisistatyti, save parodyti ir šitaip užmegzti bendradarbiavimo ryšius…

Vytautas BAGDONAS
Rubikiai, Anykščių rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija