Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 20 d.
Nr.63
(1167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Darbai
Kultūra
Parodos
Literatūra
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dirbiniais iš medžio dabinasi miesto parkas

Rajono savivaldybės Krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė - medžio drožėjų stovyklos organizatorė

Liepai bėgant į pabaigą, Raseinių miesto parke veikė ketvirtoji tarptautinė medžio drožėjų stovykla. Visą savaitę išsijuosę darbavosi dešimt vyrų. Ši stovykla buvo ypatinga tuo, jog šiemet Raseiniai švenčia 750 metų sukaktį. Visi medžio skulptoriai savo darbus skyrė šiam jubiliejui.

Rengėjas - Krašto istorijos muziejus

Stovyklą organizavo Raseinių rajono savivaldybės krašto istorijos muziejus. Jo direktorė Birutė Kulpinskaitė - veiklos ir medį mylintis žmogus. „Man būtų gaila, kad visas medis nukeliautų į krosnį, todėl noriu, rengdama stovyklas, prailginti jo gyvenimą“, - sakė raseiniškė.
Nuo rudens medienos skiria Raseinių miškų urėdija. Šiųmečiai ąžuolai buvo itin stori. Jų parinkimu rūpinosi raseiniškis tautodailininkas Ričardas Ramanauskas. Garsus medžio drožėjas laikomas neoficialiu stovyklos techniniu direktoriumi.
Stovyklą finansavo rajono savivaldybė. Jos atidaryme bei uždaryme dalyvavo Raseinių miesto seniūnas Jonas Elzbergas ir rajono meras Edmundas Jonyla.


Europos parke – skulptūriniai žaidimai

Europos parko lankytojai kviečiami pažaisti

1989 metais, kylant Atgimimo bangai, Lietuvą pasiekė džiugi žinia: Prancūzijos nacionalinis geografijos institutas nustatė, jog geografinis Europos žemyno centras yra netoli mūsų sostinės, Vilniaus rajone. 19 km atstumą nuo miesto centro iki geografinio Europos žemyno centro automobiliu galima pasiekti per 20 minučių. Nuo Santariškių ligoninių miestelio pasukus Žaliųjų ežerų kryptimi, tereikia sekti kelio nuorodas. Pats centras pažymėtas specialiais žymenimis ir kun. Prano Gavėno (1918 – 2000) rūpesčiu pastatytu aukštu ąžuoliniu kryžiumi.