Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 20 d.
Nr.63
(1167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Darbai
Kultūra
Parodos
Literatūra
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Dirbiniais iš medžio dabinasi miesto parkas

Rajono savivaldybės Krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė - medžio drožėjų stovyklos organizatorė
Alėjų bažnyčios zakristijonas Gediminas Pačkauskas (dešinėje) stovykloje susidraugavo su estu Kuldaru Moru

Jurbarkiečiai medžio meistrai (iš kairės) Vaclovas Dubikaltis, Saulius Jocius (dabar jis gyvena Raseiniuose) ir Arūnas Kudžma - seni draugai

Autoriaus nuotraukos

Liepai bėgant į pabaigą, Raseinių miesto parke veikė ketvirtoji tarptautinė medžio drožėjų stovykla. Visą savaitę išsijuosę darbavosi dešimt vyrų. Ši stovykla buvo ypatinga tuo, jog šiemet Raseiniai švenčia 750 metų sukaktį. Visi medžio skulptoriai savo darbus skyrė šiam jubiliejui.

Rengėjas - Krašto istorijos muziejus

Stovyklą organizavo Raseinių rajono savivaldybės krašto istorijos muziejus. Jo direktorė Birutė Kulpinskaitė - veiklos ir medį mylintis žmogus. „Man būtų gaila, kad visas medis nukeliautų į krosnį, todėl noriu, rengdama stovyklas, prailginti jo gyvenimą“, - sakė raseiniškė.
Nuo rudens medienos skiria Raseinių miškų urėdija. Šiųmečiai ąžuolai buvo itin stori. Jų parinkimu rūpinosi raseiniškis tautodailininkas Ričardas Ramanauskas. Garsus medžio drožėjas laikomas neoficialiu stovyklos techniniu direktoriumi.
Stovyklą finansavo rajono savivaldybė. Jos atidaryme bei uždaryme dalyvavo Raseinių miesto seniūnas Jonas Elzbergas ir rajono meras Edmundas Jonyla.

Tarp kūrėjų - ir zakristijonas

Tarp medžio meistrų buvo keturi raseiniškiai, po vieną vyrą iš Kretingos bei Talino (Estija), po du medžio drožėjus iš Kauno ir Jurbarko. Iki devinto prakaito darbavosi maždaug prieš penkerius metus į Raseinių rajoną gyventi atvykęs ir tuo metu medžio drožimu rimtai susidomėjęs Gediminas Pačkauskas. Dabar jis - Alėjų bažnyčios zakristijonas. Medžio meistro darbų yra šioje bei Vilniaus Šv. Jokūbo bažnyčiose, daugelyje kitų Lietuvos vietų.
Triūsdamas stovykloje, Gediminas iš vieno medžio įstengė išdrožti tris darbus - tulpę ir du jos svogūnėlius. Dviejų metrų aukščio gėlė, džiugindama raseiniškius, stovės miesto parke. Ji gražiai įsikomponuos į aikštės žalumą. Medinių svogūnėlių jau užsiprašė Krašto istorijos muziejus. Pirmą kartą tokioje stovykloje dalyvavusio G.Pačkausko darbus gerai įvertino jo žmona Kristina, menų magistrė.

Stovykla tapo visų raseiniškių švente

Vyrai dirbo nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Nutilus kirvių poškėjimams, į parką rinkdavosi miestelėnai. Jiems koncertavo Naujosios Akmenės rajono Ventos meno mokyklos jaunimo kaimo kapela „Ventukai“, Marijampolės rajono Jungėnų kaimo kapela „Gegužio žiedai“. Turiningą programą parodė Raseinių rajono Girkalnio miestelio saviveiklininkai, Raseinių miesto Ričardo Krivicko vadovaujama jaunimo grupė. Raseinių kultūros centras surengė diskoteką.
Liepos 23-ioji miesto parke buvo skirta vaikams. Šaunią akciją jiems surengė miesto „Kalno“ vidurinėje mokykloje stovyklavę jaunieji lenkai ir lietuviai iš Punsko (Lenkija). Kadangi parke buvo gausybė nužievintų medžio kaladėlių, svečiai jas įvairiai dažė, taip išreikšdami tos dienos nuotaiką. Didžioji dalis išpieštų kaladėlių nukeliavo į vaikų globos namus „ Likimas“ Gapšių kaime. Likusiais vaikų darbeliais rugsėjo 1-ąją galės džiaugtis vietos „Šaltinio“ vidurinės mokyklos pirmokai.

Bronius VERTELKA
Raseiniai

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija