Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 20 d.
Nr.63
(1167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Darbai
Kultūra
Parodos
Literatūra
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Visų atsakomybė už visus
Pasaulinio skurdo problema enciklikos
„Sollicitudo rei socialis“ žvilgsniu

„Turėjimo“ kulto pasekmės

Kupranugaris - afrikiečių svarbiausias pagalbininkas

„Net neanalizuojant skaičių ir statistikos, galima pamatyti nesuskaičiuojamos daugybės vyrų ir moterų, vaikų, suaugusiųjų ir senelių tikrovę, trumpai tariant, tikrovę tų žmonių, kurie kenčia slegiami baisaus skurdo. Milijonai jų jau prarado viltį, nes daugelyje planetos kraštų jų padėtis labai pablogėjo“, - rašė popiežius Jonas Paulius II prieš 25 metus (1987 m. gruodžio 30 d.) paskelbtoje savo socialinėje enciklikoje „Sollicitudo rei socialis“, analizuodamas ekonominės prarajos išsiplėtimą tarp vadinamųjų išsivysčiusios Šiaurės ir besivystančių Pietų šalių. Pažymėdamas, kad sąvoka „praraja“ yra visiškai tinkama apibūdinti skirtumus produkcijos gamyboje ir paskirstyme, darbo sąlygų, higienos, sveikatos, gyvenimo trukmės lygyje tarp pažangiųjų ir atsilikusiųjų valstybių, Šventasis Tėvas tuo pačiu prieina išvadą, jog „pasaulio vienybė, kitaip tariant, žmonių giminės vienybė, yra kuo rimčiausiai sukompromituota“.