Atnaujintas 2003 m. rugpjūčio 20 d.
Nr.63
(1167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Krikščionybė ir pasaulis
Lietuva
Darbai
Kultūra
Parodos
Literatūra
Atmintis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pasipuošė medžio dirbiniais

Vabalninkietį tautodailininką Vydą Vareiką sveikina Fotografijos galerijos direktorė Marija Čičirkienė

Autoriaus nuotrauka

Į Respublikos gatvę Panevėžyje žvelgiantys Šv. Kazimiero knygynėlio langai pasipuošė originaliais šaukštais, sienos – kaukėmis bei kitokiais dirbiniais iš medžio. Jų autorius – Vabalninke gyvenantis tautodailininkas Vydas Vareika.
Biržiečio darbus bei jų kūrėją pristatė Vabalninko kultūros namų direktorius Aloyzas Janulis. Kraštietį jis apibūdino kaip daug savo miestui nusipelniusį žmogų. Vydas žinomas ir kaip įvairių sportinių renginių organizatorius, pats aktyviai sportuoja. Keturių dukterų tėvas yra gerbiamas kaip veislinių šunų augintojas. Tautodailininkas – Lino žiedo, kuris yra įteikiamas daugiausia Vabalninko kraštui nusipelniusiems žmonėms, autorius. V. Vareika yra sumanęs suburti į klubą Vabalninko žemėje gimusius ir augusius žmones. Artimiausias jų susitikimas buvo surengtas per Onines Panevėžio rajone, Vaivaduose, pas verslininką, rajono Tarybos narį Joną Katiną.
Parodos autoriui geros kloties kūryboje linkėjo dailininkė Stasė Medytė, Panevėžio krašto tautodailininkų sąjungos pirmininkas Vidas Mažukna, Fotografijos galerijos direktorė Marija Čičirkienė bei kiti.

Bronius VERTELKA
Panevėžys

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija