Atnaujintas 2004 m. kovo 24 d.
Nr.23
(1226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Jo didžioji meilė buvo Lietuva

Kazys BLAŽEVIČIUS

Kovo 5 dieną sukako 75 metai nuo Vlado Putvinskio mirties. V.Putvinskio asmenybė dažniausiai asocijuojasi su Šaulių sąjunga, kurios įkūrėju ir ideologu V.Putvinskis ir buvo. Tačiau jis buvo plačiašakė ir unikali asmenybė. V.Putvinskis – aistringas lietuvybės puoselėtojas, savo ir šeimos gyvenimo pavyzdžiu įrodęs, kaip tai reikia daryti. Jis – tautinio atgimimo šauklys, kovotojas su carizmo priespauda, švietėjas ir humanistas, blaivybės propaguotojas, išnaudojamųjų užtarėjas, knygnešystės organizatorius, carizmo tremtinys, be to, dvasios aristokratas, inteligento ir kilnaus žmogaus etalonas. Jo didžioji meilė buvo Lietuva.

V.Putvinskis visu savo gyvenimu parodė, kaip reikia dirbti ir aukotis tautos ir valstybės labui. Jo garbei Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pastatytas biustas, o pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija