Atnaujintas 2004 m. kovo 24 d.
Nr.23
(1226)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Sergame objektyvumo liga

Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto
Žurnalistikos instituto
docentas Žygintas Pečiulis
Tomo Černiševo
(ELTA) nuotrauka

Žurnalistų etikos kodeksas turėtų būti peržiūrėtas ir patikslintas, nes jame yra neįgyvendinamų straipsnių, kai kurios nuostatos kelia šypseną.

Tokią poziciją interviu Eltai išreiškė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto docentas Žygintas Pečiulis.

 

Kokias Lietuvos žiniasklaidos ypatybes galėtumėte išskirti? Kokie mūsų žiniasklaidos ypatumai Vakarų pasaulio bei Vidurio ir Rytų Europos kontekste?

Kalbant apie Lietuvos žiniasklaidą, galima išskirti keletą jos bruožų. Per keturiolika nepriklausomybės metų įgijome demokratišką spaudą. Turime demokratišką Visuomenės informavimo įstatymą. Lietuvoje yra žodžio laisvė. Už nuomonę nebaudžiama. Kiekvienas norintis gali leisti laikraštį. Šiais aspektais mes esame Vakarų pasaulio dalis.


Premijuotas už romaną apie vyskupą

Paskelbti Čikagos „Lietuvių balso“
literatūrinio konkurso laureatai

JAV Čikagos „Lietuvių balso“
literatūrinės premijos laureatas
dr. Juozas Jasaitis

Jau treti metai Čikagos laikraščio „Lietuvių balsas“ redakcija, vadovaujama Vytauto Radžiaus, rengia literatūrinį konkursą - premijuoja lietuviškojo romano autorius. Šiemet redakcijos paštas gavo arti 70 kūrybinių rankraščių. Žiuri turėjo atlikti labai didelį darbą – išrinkti ir paskelbti šių metų literatūrinio konkurso laureatus. Lėšas premijoms skiria JAV gyvenantis mecenatas dr.Jonas Adomavičius. Lietuvą jau pasiekė žinia apie nugalėtojus. Pirmąją vietą ir penkių tūkstančių dolerių piniginę premiją laimėjo žinomas rašytojas Vytautas Bubnys (slapyvardis Jurgis Jurgelaitis) už romaną apie Kražių skerdynes „Tas ryto laukimas“. Antrąją vietą ir trijų tūkstančių dolerių premiją laimėjo literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras kaunietis Juozas Jasaitis (slapyvardis Tomas Sodaitis) už romaną „Ganytojas“, kuriame pasakojama apie įžymų Lietuvos švietėją vyskupą Motiejų Valančių. Trečiąją vietą pelnė jaunasis Lietuvos kariuomenės kapitonas Vytautas Voveris ( slapyvardis Vytautas Balčiūnas) už istorinį romaną „Čia mūsų žemė“. Tai pasakojimas apie Lietuvą 1918 – 1924 metais. Šiam autoriui atiteko dviejų tūkstančių dolerių premija. Vertinimo komisijos narių nuomone, dar 6 – 9 kūriniai buvo verti premijų. Deja, konkurso sąlygose tiek apdovanojimų nenumatyta. Vieną laureatų jau susirado ir pakalbino laikraščio „XXI amžius“ korespondentas. Į pateiktus klausimus atsakė antrosios premijos laureatas, humanitarinių mokslų daktaras kaunietis Juozas Jasaitis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija