Atnaujintas 2004 m. kovo 31 d.
Nr.25
(1228)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Religinės praktikos mažėjimo iššūkis Bažnyčiai ir kultūrai

Mindaugas BUIKA

„Krikščionių tikėjimas naujojo tūkstantmečio aušroje ir netikėjimo bei abejingumo religijai iššūkis“ – tokią reikšmingą temą nagrinėjo Popiežiškosios kultūros tarybos nariai ir patarėjai ekspertai kovo 11-13 dienomis Vatikane vykusioje šios dikasterijos plenarinėje asamblėjoje. Susitikimui buvo parengtas 35 puslapių darbinis dokumentas („instrumentum laboris“), kuriame, remiantis pasaulyje atliktais sociologiniais tyrimais, išnagrinėta tikėjimo ir religinio identiteto padėtis šiuolaikinėje kultūroje. Audiencijoje priėmęs konferencijos dalyvius, popiežius Jonas Paulius II pripažino, kad jų nagrinėta tema kelia „esminį susirūpinimą Bažnyčiai“. Jis paragino sielovadininkus nenuleisti rankų ir visas pajėgas atiduoti daug žadančiai naujajai evangelizacijai. Yra reikalingas „naujas kokybinis šuolis intelektualinėje srityje“ aiškinant jaunosioms kartoms tiesą apie Dievą ir žmogų, kad būtų atnaujintas jų tikėjimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija