Atnaujintas 2004 gegužės 5 d.
Nr.34
(1237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Vilniuje ir Kaune –
Europos aikštė
ir prospektas

Pranokęs laiką
ir bendraamžius

„Neliūdėkite.
Nukankintieji kovoja
drauge su mumis“

Istorinė spaudos
draudimo
panaikinimo reikšmė

Tautos gyvasties
šaltinis

Katalikų dvasininkai
knygnešystėje

Dvylika G.Didelytės
žvilgsnių spaudos
atgavimo jubiliejui

Pabaiga nepabaiga,
o laukia darbai

Rusų oligarchai
užima Londoną

„Norėčiau ir miręs
būti naudingas...“

Pirmasis
„eurokūdikis“
Lietuvoje

Europa mini istorinę plėtrą

Istorinė Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena Dubline ir Varšuvoje, Rygoje ir Taline, Briuselyje ir Vilniuje buvo pasitinkama koncertais, parodomis, varžybomis, meniniais projektais. Lietuvos sostinės Katedros ir Europos aikštėse vyko specialūs koncertai: susirinkusiuosius ir televizijų žiūrovus sveikino šalies vadovai, koncertavo žymūs Lietuvos muzikantai. Katedros aikštėje vyksiančiame koncerte muzikantai atliko specialiai sukurtas žinomiausias ES šalių dainas, ekranuose buvo galima stebėti, kaip ES plėtrą švenčia visa Europa

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotrauka


Reikės pasiraityti rankoves

Petras KATINAS

Lietuva, įvairiomis iškilmėmis bei renginiais pažymėjusi istorinę dieną, tapusi visateise Europos Sąjungos nare, įžengė į naują savo gyvenimo etapą. Kaip pabrėžė kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus, į Europos Sąjungą ateiname su didele viltimi, kad visų Lietuvos žmonių bendras darbas sujungs visus kuriant ateities gerovę. Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis atkreipė dėmesį, kad, Lietuvai tapus ES nare, gyvensime vieningoje, beveik pusę milijardo gyventojų turinčioje erdvėje, kurioje atsiveria didelės galimybės, bet taip pat ir neišvengiami iššūkiai. Visų pirma daugeliui, kurie tikisi iš ES dangiškos manos, teks susimąstyti. Ateityje laukia didelis darbas. Ypač Lietuvos diplomatams, kuriems teks atremti didžiųjų ES valstybių gana rezervuotą požiūrį į naujų ES narių dešimtuką. Štai vienas „senosios“ Europos lyderių, Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis vos ne kas antrą dieną reikalauja didinti mokesčius naujosiose ES šalyse.


Sunkumai Šventojo Sosto
ir Izraelio santykiuose

Mindaugas BUIKA

Džordžas Bušas (dešinėje) pritaria
Arielio Šarono vienašališkam
planui dėl Artimųjų Rytų
konflikto sprendimo

Iškilusi nauja pasikėsinimo grėsmė palestiniečių lyderiui Jasirui Arafatui, Izraelio vyriausybės vienašališkų veiksmų planas sprendžiant Artimųjų Rytų konfliktą be tarptautinės taikos „kelio gairių“ derybų programos, taip pat nesibaigianti vadinamoji „vizų krizė“ sukėlė gana stiprią Vatikano ir Šventosios Žemės atstovų kritiką bei paskatino stebėtojus pripažinti nelengvus išbandymus Šventojo Sosto ir Izraelio valstybės diplomatiniuose santykiuose, ženklinančiuose normalizavimo pradžios dešimtmetį. 1993 metų pabaigoje pasirašytos ir 1994-ųjų kovą įsigaliojusios „pagrindinės sutarties“ dėl diplomatinių santykių užmezgimo pradėtas procesas susidūrė su naujomis kliūtimis tiek dėl premjero Arielio Šarono radikalių veiksmų palestiniečių atžvilgiu kritikos Romoje, tiek ir dėl Katalikų Bažnyčios padėties Izraelyje tolesnio sprendimo sustabdymo.


Didžiausias turtas – žmonių pagarba ir pasodinti medžiai

Gydytojas Petras Klusas

Uteniškiams gerai pažįstamas aukščiausios kategorijos gydytojas traumatologas ortopedas Petras Klusas išleido prisiminimų ir pamąstymų knygą „Gydytojo kelias“. Tai jau ketvirtoji šio V. Kudirkos medikų literatų draugijos nario knyga. Skaitytojams žinomos jo medicininės psichologijos knygos „Mylėk ir nežudysi“ (1998), „Gyvenkime sveikai“ (2002) bei dviejų dalių romanas apie medikų ir ligonių gyvenimą „Širdies tvinksniai“ (2001).

Apie naująją knygą su gydytoju Petru KLUSU kalbėjosi Rūta JONUŠKIENĖ.


Iškeitęs geografiją į mediciną

Bronius VERTELKA

Panevėžio ligoninės Akių ligų
skyriaus vedėjas
Kęstutis Kučinskas

Prieš pat šv. Kalėdas Panevėžio dailės galerijoje buvo įvardyti bei pagerbti nusipelnę panevėžiečiai. Jais tapo aštuoni miestui žinomi vyrai. Metų nusipelniusio panevėžiečio kultūros srityje vardas atiteko Lėlių vežimo teatro vadovui Antanui Markuckiui, meno srityje - garsiam fotomenininkui Algimantui Aleksandravičiui, švietimo – buvusiam ilgamečiam V. Žemkalnio gimnazijos direktoriui Eugenijui Urbonui, sporto srityje – miesto krepšinio federacijos prezidentui Vladui Jackevičiui. Daugiausia nusipelniusiu panevėžiečiu sveikatos srityje išrinktas Panevėžio ligoninės Akių ligų skyriaus vedėjas Kęstutis Kučinskas, mokslo srityje – Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto direktorius Algirdas Jurkauskas, verslo - bendrovės „Panevėžio energija“ generalinis direktorius Vytautas Šidlauskas, visuomeninės veiklos - žymus aviakonstruktorius ir lakūnas Vladas Kensgaila.


Atvelykio muzikos ir dainų kermošius

Rūta Jonuškienė

Liaudies pasakorė
Genovaitė Lagūnienė

Kaip ir kasmet, prieš prasidedant didžiajam pavasario darbymečiui, kai dirvoje ir akmuo krutėti ima, Utenos rajono seniūnijų žmonės, mylintys dainą, šokį, puoselėjantys senąsias tradicijas, sulėkė sugužėjo į Utenos kultūros centrą, kur dvi dienas vyko tradicinė, jau devintoji kaimo seniūnijų meno mėgėjų kolektyvų šventė „Atvelykis – 2004“. Keli šimtai meno mėgėjų - nuo mažiausių, vos už pupą didesnių mergaičių ir berniukų, iki žilagalvių gyvenimo patirtimi ir išmintimi turtingų senolių - dvi dienas šoko, dainavo, grojo, linksmas istorijas porino, save parodė ir į kitus pasižiūrėjo.


Gimtoji kalba – kaip skaidrus rasos lašas

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas, Panevėžio
apskrities viršininko pavaduotoja
Zita Kukuraitienė ir iš Kauno
atvykęs vyskupas emeritas
Juozas Preikšas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės –Bitės viešosios bibliotekos Didžiojoje skaitykloje balandžio 21 dieną vyko konferencija „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos“. Jos dalyviai buvo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas, apskrities šviesuomenės atstovai, grupė svečių iš Vilniaus.


„Svirną“ pripildė per žiemą sukaupti liaudies meno turtai

Rūta JONUŠKIENĖ

Kasmet parodoje dalyvauja
vis daugiau autorių

Kiekvieną pavasarį Utenos kraštotyros muziejus pakviečia į savo parodų sales darbščiausius, kruopščiausius, kūrybiškiausius rajono žmones, vadinamus talpiu ir prasmingu tautodailininkų vardu. Kiekvieną pavasarį į tradicinę rajono tautodailės parodą iš Utenos miesto ir visų rajono seniūnijų sunešami ir suvežami spalvingiausi, gražiausi, originaliausi peržiem sukurti tautodailininkų darbai. Šiųmetėje parodoje rankdarbiai, keramika, medžio drožiniai, paveikslai, audiniai, nėriniai, žaislai ir kitos akiai bei širdžiai malonios grožybės sušvito jaukia šiluma, kurią iš muziejaus išsineša kiekvienas parodos lankytojas...


Belaukiant gandrų...

Fotomenininkė Greta Skaraitienė
prie savo darbų

Pavasarį įprasta laukti sugrįžtančių gandrų. Gal gandrai atskris ne vieni?.. KMU Akušerijos ir ginekologijos klinika visuomet laukia atskrendančių gandrų ne vienų. Kad būtų jauku ne tik gandrams, bet ir pacientėms, būsimoms ir jau tapusioms mamomis, jų artimiesiems ir personalui, klinikos administracija stengiasi sukurti šiltą ir jaukią aplinką. Šiuo metu Akušerijos ir ginekologijos klinikoje veikia dvi personalinės parodos.


Kodėl blėsta Kauno zanavykų entuziazmas?

Romas BACEVIČIUS

Tarp Kauno zanavykų (iš dešinės) –
Seimo narys Mindaugas Bastys,
kan. Pranas Liutvinas,
vyskupas Juozas Preikšas

Balandžio 16-ąją Kauno technikos kolegijoje, kaip ir kasmet šeštadienį prieš Atvelykį, rinkosi į vieną būrį Kauno zanavykai. Iš Šakių krašto kilę ir dabar Kaune gyvenantieji žmonės jau įprato sėstis kiekvienas prie kraštiečių iš savo valsčiaus stalo. O ant jo deda kas ką atsinešęs: sumuštinių, sausainių, kepinių, arbatos, kavos. Dar prieš renginio pradžią prie įėjimo į salę dažnas po vieną kitą dešimtinę litų palieka. Ne už įėjimą, o už knygas, kurių patys zanavykai yra išleidę ar apie juos per pastaruosius metus išleista. Kartais tos knygos būna tik ką iš spaustuvės atneštos, dar nematytos, taigi norisi nusipirkti ir skaityti. Be abejo, kai kurias jau esame nusipirkę kokiame nors renginyje Šakių rajone arba Šakių knygyne.


Rietavo „Aušros“ katalikiškos mokyklos veiklos svarba

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Prof. kun. Antanas Liuima,
SJ, (ketvirtas iš kairės)
paskutinės kelionės
į Lietuvą metu apsilankė
ir Rietavo katalikiškoje mokykloje
(2000 m. vasario 21 d.)

Rietavas ženklus Lietuvos istorijoje: Oginskių veiklos dėka čia buvo įkurta pirmoji muzikos bei agronomijos mokyklos, pastatyta elektrinė, įvestas telefonas ir dar daugelis kitų dalykų. Valstiečių išlaisvinimas iš baudžiavos 1835 metais buvo Oginskių racionalaus mąstymo ir tikėjimo savo tautos išliktimi rezultatas.


Rinkimų užkulisiai

Petras KATINAS

Tais laikais, kai naujajame žemyne – Amerikoje buvo įsisavinami vadinamieji laukiniai Vakarai, kai reikalus tvarkė šaunūs ir nelabai nutrūktgalviai kaubojai, kai salūnuose ir tavernose šaudydavo iš revolverių kas tik netingi, visą Ameriką kaustė nesaugumo drebulys. Sėdę lošti kortomis pokerio, lošėjai ant stalo šalia savęs irgi pasidėdavo revolverius. Ir, neduok Dieve, jeigu lošėjas pastebės ar įtars sukčiaujant lošimo partnerį. Bemat paleis jam kulką į kaktą.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija