Atnaujintas 2004 gegužės 7 d.
Nr.35
(1238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Bažnyčia primena pagarbos
Eucharistijos sakramentui
ypatingą svarbą

Mindaugas BUIKA

Katalikų dvasininkai aukoja
šventąją Eucharistiją

Paskelbdamas ilgai lauktą dokumentą, Vatikanas patvirtino esamas Eucharistijos šventimo normas ir perspėjo dėl „savivalės“ liturgijoje. Balandžio 23 dieną Romoje pristatytoje instrukcijoje „Redemptionis Sacramentum“ („Išganymo sakramentas“) ypatingu būdu apeliuojama į vyskupus, kad jie budriai prižiūrėtų liturginių nurodymų tikslų laikymąsi. Daugiau nei 60 puslapių dokumento 186 paragrafuose išdėstytame normų kataloge išsamiai aptariamos pasitaikančių liturginių „piktnaudžiavimų“ ypatybės, kurių privalu vengti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija