Atnaujintas 2004 gegužės 7 d.
Nr.35
(1238)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Marija, laimink mus, priklausančius Europos Sąjungai

Gegužės 1 – ąją Lietuva, oficialiai priimta į Europos Sąjungos valstybių šeimą, tapo visateise nare. Žinome, kad ES tautose labiau puoselėjama pagarba įstatymų vykdymui, žmogaus teisėms ir apskritai uoliau laikomasi demokratijos principų negu mūsų krašte.

Atrodo, kad kitaip ir būti negali. Po Antrojo pasaulinio karo tos Europos šalys, kurios nebuvo sovietų kariuomenės okupuotos, gan greitu laiku „susigydė“ per karą patirtas žaizdas ir palengva tapo ekonomišku, teisiniu, kultūriniu ir kitais atžvilgiais stipriomis Europos šalimis, o tuose kraštuose, kur įsigalėjo diktatoriškas komunistinis režimas ir (tikėjimo pamatus griaunantis) ateizmas, daug žmonių tapo sovietinės ideologijos vergais: jų laisvas mąstymas buvo užblokuotas ir jie elgėsi bei gyveno taip, kaip mokė komunistinė propaganda.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija