Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Nerizikuokime prarasti ES paramą

Preliminariais Žemės ūkio ministerijos duomenimis, šiuo metu tik apie 20 proc. potencialių paramos gavėjų užpildė paraiškas tiesioginėms Europos Sąjungos paramos išmokoms gauti.

Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas ragina žemdirbius suskubti užpildyti paraiškas tiesioginėms išmokoms iki birželio 1 dienos, nes Briuselis terminų tikrai nepratęs. „Norėčiau kreiptis į ūkininkus ir pabrėžti, kad birželio 1-oji yra ta diena, iki kurios reikia paduoti paraiškas tiesioginėms išmokoms. Išmokos - tai lengviausiai gaunamos ES lėšos. Kalbant konkrečiais pavyzdžiais, tarkim, 10 ha turintis ūkininkas turi 7 ha pasėlių, už kurių kiekvieną jis gautų po 300 litų. Jei turimame plote yra pūdymai ar ganyklos, už kiekvieną hektarą būtų galima gauti po 123 litus. Už kiekvieną auginamą galviją skiriami 510 litų, už jo paskerdimą 90 litų. Taigi be jokių išlaidų toks nedidelis ūkis per metus gautų 3069 litus. Manau, kad tai nemaži pinigai, kurie, suskaičiavus visus Lietuvos ūkininkus, sudarytų net 600 mln. litų sumą, ir visa ji eis tiesiogiai ūkininkams, tad strimgalviais eikite į seniūnijas laiku pristatyti paraiškas”, - interviu Lietuvos radijui, kreipdamasis į žemdirbius, sakė A.Brazauskas. Anot Vyriausybės vadovo, jei šalyje liks daug negavusiųjų išmokų, tai neigiamai atsilieps kitiems metams. Premjero pateikti skaičiai rodo, kad kai kuriuose rajonuose ūkininkai paraiškas paduoda labai vangiai, pavyzdžiui, Klaipėdos rajone tik 5-6 proc. pristatė paraiškas, Ukmergės rajone - apie 2 proc. Tuo tarpu Kupiškio ir Jurbarko rajonuose paraiškas jau pristatė apie 40 proc. ūkininkų, Utenos rajone - apie 30 proc. Ūkininkų teigimu, šiuo metu svarbiausia - pavasario darbai ir rūpintis popieriais nėra laiko. „Bet tokio požiūrio neturėti būti - juk tai labai lengvi pinigai. Ūkininkai, nepadarykit klaidos ir pasinaudokit siūlomomis galimybėmis - Briuselis terminų tikrai nepratęs, tad suskubkite laiku pristatyti paraiškas. Be to, visokių išmokų tik daugės, tad naudokitės jomis”, - pabrėžė Premjeras.

Žemės ūkio ministro Jeronimo Kraujelio teigimu, daugelis žemdirbių sako ateisiantys į seniūnijas po sėjos. Ministro nuomone, tuomet paraiškas pateiks ir stambūs ūkininkai, ir žemės ūkio bendrovės, todėl bus deklaruoti didesni pasėlių plotai. Labai svarbu, kad šiais metais būtų deklaruota kuo daugiau geros agrarinės būklės žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų, nes už tokias naudmenas ateityje ES tiesioginės išmokos nebus mokamos. Todėl reikėtų atkreipti ir žemės valdų savininkų, neauginančių žemės ūkio produktų bei neišnuomojusių žemės, dėmesį. Jie taip pat, norėdami ateityje gauti ES tiesiogines išmokas, privalo šiemet deklaruoti pasėlius.

Žemės ūkio ministras rekomendavo pasėlių laukų ribų įbraižymo darbams pasitelkti ne tik seniūnijose dirbančius žemėtvarkininkus bei žemės reformos projektus rengiančius asmenis, kurie jau atlieka šiuos darbus, bet ir žemės reformos darbus vykdančias organizacijas. Labai svarbu, kad dalykiškai bendrautų ir kartu spręstų iškilusias problemas apskričių viršininkų administracijų teritorinių žemėtvarkos skyrių specialistai ir savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistai, nors vieni pavaldūs apskritims, kiti - seniūnijoms. Kadangi ne visi žemdirbiai patys gali išmatuoti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių laukų plotus, Konsultavimo tarnyba buvo aprūpinta 53 tikslaus žemės matavimo prietaisais GPS, specialistai apmokyti jais naudotis. Ministerija įpareigojo Konsultavimo tarnybos darbuotojus ne tik išmatuoti laukus, bet ir talkinti savivaldybėms padedant užpildyti bei priimant paraiškas.

Ministras dar kartą kreipėsi į apskričių viršininkų administracijų žemės tvarkymo departamentus, savivaldybių merus, žemdirbių savivaldos organizacijas, prašydamas ieškoti visų įmanomų būdų padėčiai pagerinti, pasinaudoti atskirose savivaldybėse bei seniūnijose sukaupta patirtimi organizuojant paraiškų paramai gauti priėmimo darbus.

ŽŪM, įvertinusi tai, kad šiemet žemdirbiai pirmą kartą privalo deklaruoti pasėlius pagal ES tvarką, skyrė 4,5 mln. litų savivaldybėms, kad kuo arčiau žemdirbių gyvenamosios vietos dirbantys specialistai padėtų užpildyti reikalingus dokumentus. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai turėtų skubiai įvertinti pateiktas paraiškas ir susisiekti su nesvarbių, neturinčių įtakos lėšų mokėjimui klaidų padariusiais žemdirbiais, kad jos būtų ištaisytos.

Nuo kovo 1-osios prasidėjęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas pateikė daug neaiškumų žemdirbiams. Dar pernai atliktas eksperimentas keliose apskrityse parodė, kad nauja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo tvarka sunkiai suprantama paprastam žemdirbiui. Geriausiai šią tvarką išmano žemėtvarkininkai, tačiau rajonuose, o juo labiau seniūnijose trūksta kvalifikuotų specialistų, galinčių padėti užpildyti dokumentus ar išsamiai paaiškinti, kaip tai reikia daryti. Patarlė „Daug žinosi - greit pasensi“ dabar įgauna kitokią vertę. Lietuvai tapus visaateise Europos Sąjungos nare, žinios bus itin branginamos. Bus beprasmiška teisintis, kad apie tai nesi girdėjęs ar skaitęs. Kas šiandien privalu žinoti?

 

Papasakoti apie tai mielai sutiko Panevėžio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas BEREŽANSKIS.

Toks deklaravimas - tai vienas svarbiausių 2004 metų uždavinių, kuris leidžia papildyti ūkio ir šeimos pajamas. Kas įgyja teisę dalyvauti šiame procese?

Gauti tiesioginę išmoką turi teisę kiekvienas žemės naudotojas, valdantis bent vieną hektarą žemės ūkio naudmenų, nepriklausomai nuo to, ar jo ūkis registruotas ūkininkų registre , ar jame vedama buhalterinė apskaita.

Kokie pagrindiniai reikalavimai keliami norint gauti tiesioginę išmoką?

Žemdirbio valda turi būti įregistruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Jeigu to dar nepadaryta, būtina kreiptis į rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrių ir ten užpildyti prašymą. Neužregistravęs savo valdos tokiame registre, žemdirbys praranda galimybę gauti išmoką.

Tarkim, turiu keletą hektarų, kurių nedirbu ir ten neganau gyvulių. Ar iš jų galima gauti naudą?

Ariamoje žemėje turi būti auginami žemės ūkio augalai arba ji turi būti užleista pūdymuoti. Pievos ir ganyklos turi būti geros būklės , naudojamos gyvuliams ganyti arba ne rečiau kaip kartą per metus ( iki liepos 15 dienos) nušienaujamos. Šienas turi būti sutvarkytas- sugrėbtas ir išvežtas iš lauko. Deginti jį ar šiaudus lauke griežtai draudžiama. Žemės ūkio naudmenų plotuose neturi būti augančių medžių ir krūmų, išskyrus pavienius medžius ir krūmus ar jų grupes, kurie į plotą išmokai gauti neįskaitomi. Jeigu užleidote lauką kiečiais, tai pretenduoti į išmoką negalite.

Kur kreiptis, norint užpildyti paraišką tiesioginei išmokai, ir kas ją galėtų padėti užpildyti? Iki kurio laiko tęsis žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas?

Tokią paraišką galima gauti seniūnijoje ir seniūnijos specialistai padės ją užpildyti. Ten pat ir patars, ką su ja toliau daryti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 1 dienos. Pavėluotai pateiktos jos bus priimamos ir iki birželio 28 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė suma bus mažinama 1 proc., išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pareiškėjo mirtis, jo ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį žemės valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas kartu su paraiška privalės pateikti prašymą priimti pavėluotą paraišką ir dokumentus, paliudijančius vėlavimo priežastį.

Smalsu žinoti, koks tiesioginės išmokos dydis ir kada galima tikėtis , kad ji papildys žemdirbio piniginę?

Tiesioginė išmoka už žemės ūkio naudmenų hektarą -120 litų. Europos Sąjungos remiamų kultūrų (grūdinių , ankštinių kultūrų, kukurūzų, bulvių, auginamų perdirbti į krakmolą, rapsų) augintojai už kiekvieną hektarą gaus po 300 litų, o pluoštinių linų augintojai - po 587 litus. 50 proc. priskaitytos išmokos sumos bus išmokėta iki 2004 m. gruodžio 1 d., likusi jos dalis - iki 2005 m. balandžio 30 d.

 

Karvutė - tai savas pienas, grietinė, varškė ir sviestas. Kol kas kaimietis neįsivaizduoja , kaip pragyventų be šio naminio gyvulio. Tačiau kartu jis žmogui, be pašarų ruošimo, suteikia krūvą papildomų rūpesčių. Juos aptarėme kartu su Panevėžio apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ( VMVT) Sveikatingumo skyriaus vyriausiąja veterinarijos gydytoja Valentina KANIAUSKIENE.

Veterinarijos specialistė aiškino, jog kiekvienas gyvulių laikytojas privalo užtikrinti, kad jo turimi gyvuliai būtų suženklinti, laiku ir tinkamai būtų tvarkomas gyvulių laikymo vietų registravimas ir gyvulių apskaita. Savininkui prašant, gyvulius ženklinti ir registruoti turi teisę gyvulių registravimo ir identifikavimo paslaugas teikiantys asmenys, užregistruoti gyvulių registro duomenų bazėje. Teisę ženklinti ir registruoti gyvulius patvirtina teritorinės VMVT išduotas pažymėjimas. Gyvulį įsigijęs savininkas per tris dienas po įvykio turi pranešti teritorinei VMVT. Gyvulio prieauglis turi būti suženklintas ir užregistruotas centrinėje duomenų bazėje ne vėliau kaip per septynias dienas nuo gimimo. Gyvulio perkėlimas iš vienos gyvulių laikymo vietos į kitą ten pat turi būti užregistruotas ne vėliau kaip per septynias dienas po įvykio. Vagystės atveju gyvulių laikytojas nedelsdamas informuoja VMVT. Pažagienių kaime greta Panevėžio įsikūrusios VMVT darbuotoja V. Kaniauskienė priminė: nuo balandžio 15 dienos nebegalima vežti į skerdyklą bekono, jeigu gyvulys nėra paženklintas. Tai galima padaryti per tris savaites po kreipimosi į VMVT. Ausies ženklas kainuoja 33 centus. Tokiu atveju jis bus segamas į bekono vieną ausį.

 

Tikintis gauti tiesioginę išmoką už žemę, būtina ją įregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Paaiškinimus apie tai teikia to paties žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Dalia KLEMKIENĖ:

Pildydamas prašymą registruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, žemdirbys turi nurodyti vieno ir tik vieno iš visų naudojamų nekilnojamųjų daiktų-arba žemės sklypų, arba statinių- tam tikrus konkrečius duomenis. Kartu jis privalo žinoti, kad, atliekant registravimą , jokių žemės naudojimo pagrindus patvirtinančių dokumentų nereikalaujama - nebūtina registruoti savo turto Nekilnojamojo turto registre. Jeigu žemės sklypui dar nesudarytas žemėtvarkos projektas, tai pagal žemėtvarkininko pažymą apie tokį žemės sklypą naudojami šie žemės sklypo duomenys - kadastro vietovės numeris, kadastro bloko numeris ir žemės sklypo būsimasis projektinis numeris. Tai reiškia, kad, registruojant žemės ūkio ir kaimo valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre , užtenka nurodyti tik vieno žemės sklypo ar vieno statinio duomenis, visų kitų naudojamų sklypų užtenka nurodyti tik bendrą plotą.

 

Norintiesiems gauti paramą, svarbu deklaruoti gyvenamąją vietą. Apie tai kalba Panevėžio miesto vyriausiojo policijos komisariato Pasų poskyrio viršininkė, laikinai einanti Migracijos skyriaus viršininkės pareigas Bronislava PLIAVGIENĖ:

Gyvenamosios vietos deklaravimas - tai naujas dalykas ir kam jis reikalingas?

Paprastai kalbant, tai ta pati gyvenamosios vietos registracija, tik jos metu nededamas spaudas pase ir nepildoma namų knyga. Naudodamasi suteikta proga noriu pasakyti, kad gyvenamoji vieta, skirtingai nuo mokesčio, nėra deklaruojama už kažkurį laiko tarpą. Jeigu aš gyvenu toje pat vietoje dešimt metų ir joje buvau registruota, vadinasi, mano gyvenamoji vieta jau yra deklaruota. Gyvenamosios vietos deklaravimas yra privalomas. Tam nepaklūstantys asmenys gali būti baudžiami administracine tvarka.

Ar ilgai trunka gyvenamosios vietos deklaravimo procedūra?

Tai galima atlikti bet kuriuo darbo dienos metu, nes įprasta, kad Migracijos skyrius dirba be pietų pertraukos. Klientus aptarnauja 2-3 darbuotojos. Gyvenamosios vietos deklaravimo operacija trunka 5-10 minučių.

Kalbino ir fotografavo Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija