Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Europos Sąjunga priartėjo prie... Anykščių

Vytautas BAGDONAS

Dar prieš gegužės 1-ąją, kol Lietuva nebuvo visateisė Europos Sąjungos narė, Anykščiuose buvo galima pamatyti reklaminius skydus su šio aljanso vėliava. Reklaminiai skydai pasakojo anykštėnams ir jų svečiams apie svarbų projektą, kuris įgyvendinamas Anykščiuose, gavus finansinę paramą iš ES. Praėjusių metų pabaigoje mieste prasidėjo vandentiekio ir buitinių nuotėkų sistemų renovacijos ir naujų tinklų tiesimo projekto įgyvendinimas. Darbus atlieka laimėjusi konkursą vilniškė firma „VITI“, pasitelkusi kai kurias kitas organizacijas, tarp jų ir anykštėnų įmones. Pagal „PHARE 2001“ programą vandentiekio ir nuotėkų sistemų renovavimo bei naujų tinklų tiesimo kaina siekia 3 mln. 950 tūkst. eurų. 75 proc. šių lėšų skyrė Europos Sąjunga pagal „PHARE“ programą, o 25 proc. lėšų bus gauta iš valstybės biudžeto. Iš Anykščių rajono biudežto nebus paimta šiems svarbiems darbams nė lito.

Projektą ketinama įgyvendinti iki 2005-ųjų kovo mėnėsio. Tai pats stambiausias projektas, įgyvendinamas Anykščiuose už ES lėšas. Jo dėka per 1200 anykštėnų galės jungtis prie vandentiekio sistemos, apie 1600 gyventojų galės naudotis kanalizacijos įranga ir prisijungti prie nuotėkų valymo tinklų. Projekte numatytas Janydžių, Jurdziko, Pušyno, Ažupiečių ir kitų mikrorajonų (iš viso septynių) išvystymas renovuojant arba įrengiant naujus vandentiekio bei kanalizacijos tinklus. Bus įrengta beveik devyniolika naujų magistralinių vandentiekio tinklų, per šeši kilometrai naujų vandentiekio įvadų, renovuota apie 1,5 km vandentiekio, per 20 km nuotėkų tinklų ir pan.

Šiuo metu Anykščiuose daug kur gatvės perkastos, tai šen, tai ten atsirado gilių griovių, darbuojasi galinga technika. Anykščių rajono meras Darius Gudelis dažnai mėgsta pajuokauti, kad netrukus milijonai eurų atsidurs... po žeme. Ir visa tai – anykštėnų labui. O kad visi žinotų, kas čionai vyksta, ir buvo įrengti meniški skydai, bylojantys apie ES finansinę paramą anykštėnų miestui. Ir tai dar ne viskas.

Praėjusių metų pabaigoje neatpažįstamai pasikeitė Anykščių siaurojo geležinkelio stoties teritorija. Šičia buvo pastatytas didžiulis (užimantis 650 kv. m) pastatas - geležinkelio istorijos eksponatas. Šiame pastate po stogu tilpo įvairūs geležinkelyje naudoti riedmenys ir mechanizmai, čia vietą surado ir restauruotas senutėlis, dar 1949 metais Čekijos „Škodos“ gamykloje pagamintas garvežys, kurį anykštėnams muziejininkams dovanojo iš Švenčionių krašto kilęs Anglijoje gyvenantis verslininkas Jozefas Fiedorovičius. Ilgus metus garvežys stovėjo Švenčionėliuose, „Liejinių“ gamykloje, tačiau anykštėnai negalėjo šio eksponanto įpirkti. Kai įmonę nusipirko verslininkas J.Fiedorovičius, jis anykštėnams garvežį dovanojo, bet su sąlyga, kad jis bus rūpestingai saugomas, restauruotas. Neseniai apsilankęs Anykščiuose gerbiamas J.Fiedorovičius liko patenkintas, išvydęs savo dovaną po stogu erdviame paviljone ir naujai atgimusį, puikiai restauruotą.

Ir paviljonas eksponatams laikyti iškilo, ir senasis garvežys buvo restauruotas panaudojant Europos Sąjungos programos „PHARE 2000“ lėšas. Iš Utenos apskrities pateiktų keliolikos programų šiai paramai gauti buvo finansuoti penki projektai, tarp jų du iš Anykščių rajono – „Siaurojo geležinkelio muziejaus rekonstrukcija“ ir „Arklio muziejaus plėtra“.

Projekto vykdytojai dar pasirūpino reklama, išleido lankstinukų, suvenyrų, įrengė informacinius stendus, sukūrė intereneto svetainę, reklamavo Anykščių siaurojo geležinkelio muziejų bei kitas lankytinas vietas ne tik mūsų šalies žiniasklaidoje, bet ir anglų kalba leidžiamame žurnale „Lithuanian Business Review“. Argi būtų galima ką nors ženklaus padaryti, jeigu ne tie 155058 eurai, gauti pagal PHARE programą iš ES siaurojo geležinkelio muziejaus rekonsntrukcijai? Panaši suma iš ES gauta ir labai populiaraus, gausiai turistų lankomo Arklio muziejaus plėtrai. Šios finansinės paramos dėka Niūronių kaime esančio muziejaus teritorijoje iškilo naujų pastatų, buvo sutvarkyti seniau statytų pastatų stogai, įrengtos naujos ekspozicijos. Dar bus pastatytas ir didžiulis maniežas – dabar čia galima treniruotis, organizuoti įvairias žirgų sporto varžybas tik šiltu metų laiku lauke – hipodrome.

Muziejininkai ketina dalyvauti ES programose ir ateityje. Šiuo metu rengiamas projektas dėl poeto ir vyskupo Antano Baranausko klėtelės-memorialinio muziejaus restauravimo darbų, šiaudinio stogo perdengimo, taip pat medinės pilies ant Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio pastatymo.

Sėkmingai ES parama naudojasi ir kiti anykštėnai. Antai Anykščių J.Biliūno gimnazijos keturios pedagogės (koordinatorė informatikos mokytoja Tamara Božok) parengė projektą „Ekonominis mokymas – pažanga visuomenės raidai“ ir gavo 44290 eurų finansinę paramą. Biliūnietės pedagogės, padedamos Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos ir Šiuolaikinių didaktikų centro, taip pat pasaulinės organizacijos „JUNIOR Achievement“ Lietuvos padalinio, organizavo seminarus 25 Utenos apskrities mokyklose, rengė kursus pedagogams, organizavo bendrojo lavinimo mokyklose ekonomikos pamokas ir pan.

2002 m. spalio 11 d. Anykščiuose darbą pradėjo Viešoji įstaiga „Verslo informacijos centras“. Dabar jis veikia, ir rajono verslininkai, pramonės įmonių darbuotojai neįsivaizduoja savo gyvenimo be šio Centro paramos. Čia sumontuota moderniausia kompiuterinė technika, biuro įranga, vyksta seminarai, kompiuterinio raštingumo kursai ir t.t. Jau pačioje Centro veiklos pradžioje direktorė Renata Gudonienė parengė projektą pagal „PHARE 2000“ programą „Inovacinių veiklų plėtra“ ir gavo 32170 eurų moderniai įrangai įsigyti.

Tai tiktai keletas pavyzdžių, kaip ES padėjo veikliems anykštėnams. Gerų požymių yra ir žemės ūkyje. Ne vienas rajono ūkininkas rašė projektus pagal „SAPARD“ programą ir sėkmingai laimėjo finansavimą savo siekiams įgyvendinti. Paramos pagal parengtus projektus sulaukė ir ne viena kaimo bendruomenė.

Praėjusiais metais net keturiems Anykščių rajono ūkininkams (Baniams iš Kavarsko sen. Papiškių k., Mačiuliams iš Anykščių sen. Ažupiečių k., Vaičioniams iš Svėdasų sen. Kraštų k. ir Gudauskams iš Svėdasų sen. Vaitkūnų k.) buvo įteikti Europos Sąjungos sertifikatai, suteikiantys teisę produkciją iš jų pieno ūkių tiesiogiai eksportuoti į užsienio šalis, nes šių ūkininkų pieno ūkiai atitinka visus keliamus reikalavimus, gali konkuruoti su geriausiais užsienio šalių ūkiais.

Šie ir kiti pavyzdžiai iš Anykščių krašto akivaizdžiai byloja, kad Europos Sąjunga čionai atkeliavo jau anksčiau ir paliko ženklių pėdsakų.

Anykščiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija