Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Didysis švietėjas

Nežinomo dailininko tapytas
kun. J.Luckaus portretas

Yra žmonių, kurie išlieka atmintyje visam laikui kaip nepaprastos, kilnios asmenybės. Viena tokių asmenybių – jau per šešiasdešimt metų spinduliuojančių nepaprastu kilnumu yra kunigas ir pedagogas Juozas Luckus. Tai buvo išskirtinis žmogus, sugebėjęs uždegti moksleivių protuose bei širdyse dvasines vertybes: Dievo ir tėvynės meilės idealų, žmonių tarpusavio bendravimo bei etiketo subtilybes. Aš jį prisimenu kaip buvusį mūsų klasės auklėtoją 1941-1942 mokslo metais.


Profesiją nulėmusi mokytoja

Eugenija Jackūnaitė - s. Fidelija

Rodos, dabar matau: stovi klasėje aukšta, laiba, negraži, juodais vienuolės drabužiais, ori, santūri mokytoja. Pirmu įspūdžiu mokytoja šalta, tartum mokiniams neprieinama. Tokios laikysenos mokytojams mokiniai išdaigų nekrečia. Bet prabilusi savo kreipiniais į mokinius, mokytoja staiga pasikeičia, tampa maloni, patraukli. Ir labiausiai pasikeičia mokytoja dėstydama pamokų temas. Jos vaizdingas istorinių faktų pasakojimas patraukia visų klasės mokinių dėmesį, nors ne visos domisi jos dėstoma disciplina. Mokytoja istorinius faktus dėsto taip, lyg pati būtų tų įvykių dalyvė, nors pasakotų, tarkime, apie Kartagenos karus. Mokytoja sušildo klasės atmosferą. Klausytojų drausminti nereikia, nors klasė ir nepasižymi drausmingumu. O dažnai pamokų temos sunkios, daug painių faktų. Taip sudominti mokinius dėstomąja disciplina reikia didelio mokytojo meistriškumo.


Mirė senelių namų kapelionas

A†A kun. Kazimieras Dambrauskas
(1924 03 19 – 1957 04 17 – 2004 04 23)

Balandžio 23 dieną Kauno Panemunės senelių namuose mirė kun. Kazimieras Dambrauskas, prieš mėnesį sulaukęs 80 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs 1924 m. kovo 19 d. Vilkaviškio rajone, Paežerių kaime, Alvito parapijoje. Baigęs Paežerių pradinę mokyklą ir Kauno IX gimnaziją, nuo 1944 metų rudens mokytojavo Vištyčio–Laukų pradinėje mokykloje. 1946–1949 metais dirbo zakristijonu Tytuvėnuose ir Varlaukyje. Po to baigė buhalterių kursus ir porą metų Kaune darbavosi dispečeriu ir normuotoju bei kontrolieriumi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija