Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dailidė Jėzus

Evangelijų knygos yra pagrindiniai Kristaus gyvenimo šaltiniai. Krikščioniškoji apologetika daug dėmesio skyrė tų knygų autentiškumui pagrįsti. Tačiau, kalbant populiariai, galima sakyti, kad evangelijų autentiškumo klausimas jau išspręstas. Juk turint prieš akis evangelijos knygų atsiradimą, jų globalinį paplitimą, jų viešumą, jų prieinamumą mokslinei kritikai, galima su visišku tikrumu priimti jų autentiškumą. Pasak M. Mešlerio, „nėra kito tokio istorinio veikalo, kurio atsiradimas būtų įvykęs taip plačiai ir viešai žinomu būdu, kurio buvimas, tikėtinumas ir viešas vartojimas būtų griežčiau liudijamas tokių patikimų ir gerbiamų liudytojų, kaip evangelijos”. Kažin ar yra kita knyga, kuri būtų perėjusi tokius griežtus mokslinės kritikos išmėginimus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija