Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Meilė Kristui yra šventumo paslaptis“

Mindaugas BUIKA

Palaimintasis Augustas Čartoriskis

„Meilė Kristui yra šventumo paslaptis“, – sakė popiežius Jonas Paulius II balandžio 25 dieną aukotų šv. Mišių homilijoje, kurių metu Bažnyčios palaimintaisiais paskelbė lenką salezietį kunigą, keturias vienuoles iš Ispanijos, Meksikos, Kolumbijos ir Italijos bei portugalę pasaulietę. „Jie yra iškalbingi liudytojai to, kaip Viešpats perkeičia tikinčiųjų egzistenciją, kai jie visiškai Juo pasitiki“, - kalbėjo Šventasis Tėvas kviesdamas Romos Šv.Petro aikštėje į beatifikacijos iškilmes susirinkusius maldininkus sekti naujų palaimintųjų pavyzdžiu ir ištikimai liudyti savąjį tikėjimą ir meilę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija