Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Baltijos šalių vyskupai
susitiko Estijoje

Arkivyskupas
Peteris Zurbriggenas
Tartu pasakoja apie Estijos
Katalikų Bažnyčios istoriją

Tartu katalikiškos mokyklos
vaikų sveikinimas

Šv. Brigitos vienuolynas

Šv. Brigitos vienuolyno
griuvėsiai

Baltijos šalių vyskupai
prie cistersų vienuolyno
griuvėsių Padise

Cistersų vienuolyno
griuvėsiai Padise.
Šalia - liuteronų bažnyčia

Kaip pranešė Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas, balandžio 27-29 dienomis Taline vyko Baltijos šalių Vyskupų Konferencijų V suvažiavimas. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Skandinavijos katalikų Vyskupų Konferencijų nariai paminėjo Estijos apaštalinės administratūros įsteigimo 80-ąsias metines. Apaštalinės administratūros vadovas yra apaštalinis nuncijus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje arkivyskupas Peteris Zurbriggenas.

Susitikę Šv. Brigitos vienuolyne Vyskupų Konferencijų atstovai kalbėjo apie Bažnyčios padėtį savo šalyse. Pranešimus skaitė kardinolas Audrys Juozas Bačkis (Vilnius), kardinolas Janis Pujats (Ryga), vyskupas Czesław Kozoń (Kopenhaga) ir arkivyskupas P. Zurbriggenas (Talinas). Buvo apžvelgta Bažnyčios ir vienuolijų Estijoje istorija. Balandžio 29 dieną, po iškilmingų šv. Mišių Talino Šv. Petro ir Pauliaus katedroje, kurių koncelebracijai vadovavo kardinolas A. J. Bačkis, o dalyvavo visi Estijos kunigai ir vienuoliai, apaštalinis nuncijus arkiv. P. Zurbriggenas perskaitė Baltijos šalių vyskupų laišką tikintiesiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos įstojimo į Europos Sąjungą proga.

Baltijos šalių katalikų hierarchai aplankė Estijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios arkivyskupą Jaan Kiivit, kartu su Estijos valstybės ir religinių bendruomenių vadovais, diplomatinio korpuso nariais dalyvavo ekumeninėse pamaldose Šv. Mikalojaus bažnyčioje. Prieš pamaldas įvyko trumpas pokalbis su Estijos Bažnyčių tarybos nariais.

Vyskupai susitiko su Talino ir Tartu katalikų bendruomenėmis, kardinolas A. J. Bačkis neformaliai kalbėjosi su Estijos sostinėje gyvenančiais lietuviais. Hierarchai lankėsi Tartu universitete, katalikiškoje mokykloje. Tartu jie taip pat apžiūrėjo XIII amžiaus katedros, o Padise – cistersų vienuolyno griuvėsius ir kitas Estijos istorinio paveldo įžymybes.

Beje, 2000 metais vykusiame gyventojų surašyme tik 29 proc. Estijos žmonių pareiškė esą tikintys. Iš jų 46 proc. - evangelikai liuteronai, 44 proc. - stačiatikiai, po 1,8 proc. - baptistai ir katalikai. Katalikų yra apie 5750. Iš jų apie 1700 - estų, 870 - lenkų, 830 - baltarusių, 750 - lietuvių, 710 - rusų. Veikia šešios parapijos, yra šešiolika kunigų.

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija