Atnaujintas 2004 gegužės 14 d.
Nr.37
(1240)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Marijampoliečiai lankėsi Vokietijoje

Kovo 21–28 dienomis Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos vadovaujama delegacija – Marijampolės apskrities administracijos viršininkas A. Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės meras V. Brazys, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ vadovai direktorius kun. D.Brogys ir pavaduotoja E. Montvilienė, Alvito parapijos klebonas V. Kajokas, vertėja mokytoja Z. Karpavičienė – lankėsi Vokietijos šiaurėje, Oldenburgo krašto savivaldybėse ir parapijose. Viešnagėn pakvietė Clemens Rottinghaus, Marijampolės miesto garbės pilietis, kuris nuo 1992 metų žinomas labdaromis, o vėliau ir finansine parama daugelyje vyskupijos parapijų. Jo surasti geradariai, daugiausia privatūs asmenys ir „Caritas“ atstovai, penkerius metus rėmė Šakių dekanate vykdomus projektus – Šakių miesto vaikų darželį „Berželis“ ir Gelgaudiškio vaikų su negale internatinę mokyklą. Iki šiol teberemia vieną didžiausių projektų – Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos senelių globos namus, vargšų valgyklą, Kazlų Rūdos „Caritas“ patalpų rekonstrukciją ir vargšų valgyklą. Alvito šv. Kazimiero vaikų globos namai gegužę švenčia penkerių metų paminėjimą ir geradarių iš Vizbeko parapijos Hopingų šeimos globos sukaktį. Kapčiamiesčio senelių globos namus remia Lohne miesto šv. Gertrūdos parapijos klebonas ir parapijiečiai. Todėl svečius iš Lietuvos ir priėmė tos savivaldybės, parapijos, su kuriomis tęsiasi graži Lietuvos ir Vokietijos atitinkamų institucijų draugystė.

Lietuvos delegacija pirmiausia apsilankė Lohne mieste, kuriame gyvena C.Rottinghaus. Garbės pilietis papasakojo apie šio miesto ir kitų geradarių nuveiktus darbus Lietuvai, keliones į Lietuvą. Visi prisiminėme ir muzikinę dovaną – mat miesto meras H. Diekmann yra aistringas muzikantas ir su savo ansambliu „Fair Play“ du kartus koncertavo Marijampolėje, Kaune, Telšiuose. Koncertai buvo palydėti karštais plojimais.

Didelį įspūdį paliko apsilankymas Piopelmann firmoje. Tai aukštos technologijos milžiniška plastmasinių gaminių įmonė. Ypač sužavėjo darbdavių santykiai su darbininkais. Įmonės savininkė sugalvoja daugybę progų parodyti dėmesį darbuotojams (jų yra daugiau nei 1000) įteikdama gėlių, įvairių dovanėlių iš sutaupytų lėšų. To galėtų pasimokyti mūsų verslininkai. Džiaugėmės galėdami pabendrauti su H. Penskiu, kuris jau penkis kartus lankėsi Kazlų Rūdoje.

Apžiūrėjome Klopenburgo miesto ligoninę. Buvo įdomu pamatyti naują mūsų garbės piliečio darboviete. C.Rottinghaus jau nebedirba „Caritas“ struktūroje. Dabar jis Klopenburgo psichiatrijos ligoninės direktorius. Kaip Marijampolės miesto garbės pilietis, C.Rottinghaus jaučia pareigą toliau remti „Caritas“ veiklą Vilkaviškio vyskupijoje, domisi pradėtais projektais.

Ligoninėje mus pasitiko kunigas, kuris keturis kartus per savaitę koplyčioje aukoja šv. Mišias. Jo įsitikinimu, koplyčia yra ligoninės širdis ir nuo jos darbo labai priklauso ligonių sveikata. Ligoniai gydomi keliais etapais: intensyvus gydymas taikomas tiek, kiek reikia, ligoniai neužrakinami, būklei pagerėjus, jiems taikoma darbo terapija specialiai įkurtame ūkyje-kaime. Gydymas trunka apie ketverius metus, kol ligonis grįžta į šeimą.

Aplankėme Altenoythe parapiją ir naują modernią bažnyčią. Čia susitikome su Vilkaviškio vyskupijos kunigu G. Urbštu, kuris šiuo metu mokosi Vokietijoje, rengia daktaro disertaciją, o šioje parapijoje kartais talkina.

Kartu su savo geradariais pasiekėme Hanoverį. C. P. Poppe, Hanoverio landtago deputatas, Kalvarijoje besikuriančio jaunimo centro rėmėjas, sudarė galimybę apžiūrėti šį miestą, paviešėti landtage, susipažinti ir papietauti su žemės ūkio ministru bei paklausyti įdomios informacijos.

Lankėmės apskrities rotušėje Vechtoje, kur gražiai priėmė apskrities viršininkas Focke. Marijampolės apskrities viršininkas A. Mitrulevičius džiaugėsi susipažinęs su juo, pakvietė apsilankyti Marijampolėje. Bendravome su augziliaru Timmerevers ir vyskupijos „Caritas“ direktoriumi.

Labai įspūdingai praėjo diena Visbeko parapijoje. Tai Alvito parapijos vaikų globos namų rėmėjų gyvenamoji vietovė. Lankėmės ir Visbeko rotušėje.

Atsisveikinimo vakaras vyko Langfiordeno parapijoje. Bažnyčioje parapijos klebonas kun. H. Rieselmann kartu su Vilkaviškio vyskupu R. Norvila, kun. D. Brogiu ir kun. V. Kajoku aukojo padėkos Mišias. Jose gausiai dalyvavo vietos parapijiečiai, visi mūsų geradariai. Visus mus vienijo nuoširdi malda, o vysk. R.Norvilos vokiškai pasakytas pamokslas buvo palydėtas plojimais.

Tokios viešnagės mums teikia ne tik žinių, praturtina daugybe įspūdžių, bet ir stiprina pasiryžimą dirbti visuomenės labui, padėti vargstantiesiems. Pajunti, kiek daug gali nuveikti žmonės, kurie mato ne vien savo interesus, kurie ieško laimės ir ją randa duodami, dalydamiesi su kitais ir savo materialinėmis gėrybėmis, ir darbu bei idėjomis. Grįžome geresni, pasiryžę dirbti savo artimo labui, tobulinti karitatyvinę veiklą ir pas mus, Vilkaviškio vyskupijoje.

Gyd. Emilija MONTVILIENĖ
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“
direktoriaus pavaduotoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija