Atnaujintas 2004 liepos 9 d.
Nr.52
(1255)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Kuo galėjau, visiems padėjau“

Mons. Eduardui Simaškai – 95

Prof. Romualdas Baltrušis,

Ukmergės gimnazijos absolventas,
buvęs VII b klasės seniūnas

Kun. Eduardas Simaška 1936 metais

Aukštaitijos sūnus monsinjoras Eduardas Simaška sutinka savo 95-uosius gimimo ir švenčia 68-uosius kunigavimo metus. Jis, dešimt metų sovietinės katorgos atkentėjęs Sibire, šiandien kupinas gyvybinių jėgų, džiaugiasi savo numylėtos tėvynės Lietuvos atgauta nepriklausomybe. Mons. E.Simaška gyvena kasdieninėje tikinčiųjų apsuptyje, globojamas giminių bei artimųjų, lankomas konfratrų, draugų ir savo buvusių gimnazijos mokinių - auklėtinių. Jį kasdien galima rasti Šiluvos Švenčiausiosios Dievo Motinos Mergelės Marijos koplyčioje aukojantį šv.Mišias, besimeldžiantį ar klausantį išpažinčių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija