Atnaujintas 2004 liepos 14 d.
Nr.53
(1256)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Įamžintas partizanų atminimas

Paminklas žuvusiems
partizanams Kubiliuose

Surink mus, Dieve, iš visų pasviečių,
gyvuosius likusius namo parvesk.

                      A.Miškinis

Iškilmingas minėjimas sukvietė žmonių iš visos Lietuvos

Liepos 3 dieną Utenos rajone, Kubilių kaime, vyko Lietuvos laisvės kovų minėjimas, skirtas „Vytauto“ apygardos „Liūto“ rinktinės „Perkūno“ būrio žuvusiems partizanams pagerbti. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Spitrėnų bažnyčioje. Kubiliuose buvo atidengtas paminklas, suprojektuotas skulptoriaus Kęstučio Musteikio. Paminklą šventino Spitrėnų parapijos klebonas kun. Povilas Klezys.


Karių palaikai –
iš palaukių į kapines

Vytautas BAGDONAS

Vokiečių karių palaikų
perlaidojimo grupės Lietuvoje
vadovas Manfredas Drobė
(kairėje) kartu su visuomeninės
organizacijos „SOS – Vepriuose“
direktoriumi Romu Petru Šauliu
apžiūrint šio vepriškio
darbų parodą

Praėjusių metų pabaigoje Ukmergės visuomeninės organizacijos „SOS – Vepriuose“, jos direktoriaus Romo Petro Šaulio ir kitų geros valios žmonių pastangomis Veprių miestelio pakraštyje buvo pastatytas paminklas 1944 metų liepą žuvusiems vokiečių kareiviams. Tuo reikalu buvo bendraujama ir su Vokietijos ambasados Lietuvoje darbuotojais, iš kurių sulaukta pritarimo. Paminklo, sukurto skulptoriaus Viktoro Žentelio, atidengimo ir šventinimo iškilmėse dalyvavo Vokietijos ambasadorius, kuris nuoširdžiai padėkojo vepriškiams. (Apie tai plačiau buvo rašyta ir „XXI amžiuje“.)


Lietuvos sakalai Europoje

Skrydžiui aplink Europą prieš 70 metų atminti

Dr. Gražina KAČERAUSKIENĖ

Skrydžio aplink Europą
dalyviai (iš kairės):
Romualdas Marcinkus,
Jonas Liorentas, Antanas
Gustaitis, Juozas Namikas,
Jonas Mikėnas, Kazys
Rimkevičius prie lėktuvo
ANBO-IV 1934 metais

Renginiai Užpaliuose
ir Kaune

Užpalių mokyklos devintos klasės moksleiviai, vadovaujami direktoriaus Giedriaus Indrašiaus, surinko medžiagą apie 1934 m. birželio 25–liepos 19 d. šešių lietuvių lakūnų trimis ANBO-IV lėktuvais skrydį aplink Europą, parengė lankstinuką su nuotraukomis. Tų laikų nepaprastas įvykis gražiai paminėtas mokykloje birželio pradžioje, prieš Švč. Trejybės atlaidus vykstančiame kasmetiniame kraštiečių susitikime. Iš šešių lakūnų vienas buvo užpalietis. Tai Juozas Namikas, kuriam šiais metais sueitų 100 metų. Minėjime dalyvavo svečiai iš kitų miestų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija