Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Paminėtos kunigo mirties metinės

Birželio 20 dieną Notingemo Šv. Barnabo katedroje vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, ir Lietuvos marijonu provinciolas kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, drauge su katedros kunigais aukojo iškilmingas šv.Mišias už Didžiosios Britanijos lietuvių mylimo kun. dr. Stepono Matulio, MIC, sielą.

Kun. dr. S.Matulis, MIC, - vienas šviesiausių ir iškiliausių Didžiosios Britanijos ir Europos lietuvių, - mirė praėjusių metų birželio 18 dieną, sulaukęs garbingo 85-erių metų amžiaus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija