Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Ant Aleksoto kalno...

Kun. Algirdo
Palioko „žodžiai“

Tėvynė -
nesibaigianti
giesmė

Ar pažįstame
Palaimintąjį
Jurgį Matulaitį?

Paminėtos kunigo
mirties metinės

Jauna Prezidento komanda

Prezidento Valdo Adamkaus
patarėjai (iš kairės): Darius
Gudelis, Marius Lukošiūnas,
Edminas Bagdonas, Rita
Grumadaitė ir prof. dr. Toma
Birmontienė
Tomo Černiševo (ELTA)
nuotrauka

Prezidentas V.Adamkus pristatė savo komandą. Nors jis atsisakė vyriausiojo patarėjo, buvusio pirmojoje kadencijoje, tačiau pareiškė, kad jo dešiniąja ranka būsiąs užsienio politikos grupei vadovausiantis ambasadorius Italijoje E.Bagdonas. Spaudos tarnybai vadovaus buvęs Žurnalistikos instituto direktorius M.Lukošiūnas. Nacionalinio saugumo grupei – R.Muraška, dirbęs su V.Adamkumi jo pirmosios kadencijos metu. Gynybos klausimais patarinės pulkininkas A.Balčiūnas. Prezidentūros sekretoriumi ir vienu svarbiausiu patarėjų tapo buvęs Anykščių rajono meras D.Gudelis, o patarėja teisės klausimais – Teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėja, Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Visuomeniniu patarėju ekonomikos klausimais darbuosis Vilniaus banko patarėjas G.Nausėda, o kultūros srityje patarinės, irgi visuomeniniais pagrindais, Vilniaus universiteto dėstytoja I.Vaišvilaitė.


Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Maldininkai eina
į procesiją po kalvarijas

Tikinčiųjų palaiminimu Šventojo Kryžiaus relikvija pirmadienį baigėsi didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Nuo liepos 1 dienos Švč. Mergelės Marijos Aplankymo atlaiduose dalyvavo tūkstančiai maldininkų iš visos Lietuvos ir užsienio, šv. Mišias kiekvieną dieną aukojo visi Lietuvos vyskupai ir Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus.

Šventojo Kryžiaus, ant kurio, kaip tikima, buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus, medžio skiedrelę Žemaičių Kalvarijos šventovei dar XVII a. antroje pusėje padovanojo vyskupas Jurgis Tiškevičius, kuris į šią vietovę pasikvietė brolius dominikonus. 1642 metais vienuoliai čia įrengė Kryžiaus kelią su devyniolika koplyčių ir pavadino Žemaičių Kalvarija. Dabar per Kalvarijos ėjimą nešama monstrancija su šv. Kryžiaus relikvija. Maldininkai gauna palaiminimą šia relikvija, kurią vienintelę Lietuvoje turi Žemaičių Kalvarijos bažnyčia.


Herbas ir vėliava dar labiau
suburs bendruomenę

Į bažnyčią įnešama
Leliūnų seniūnijos vėliava

Leliūnai. Birželio 27-ąją leliūniškiai prisimins ilgai. Tądien abipus Kauno-Zarasų plento įsikūrusiame Leliūnų miestelyje, seniūnijos centre, ne tik leliūniškius, bet ir po platųjį pasaulį išsibarsčiusius šio gražaus Lietuvos kampelio žmones į margą ir šurmulingą būrį sukvietė triguba šventė – Leliūnų bažnyčioje vykę Šv. Petro ir šv. Povilo atlaidai, seniūnijos vėliavos pakėlimo ir herbo atidengimo iškilmės bei tradicinis kraštiečių susitikimas.


Įvertino ir pripažino
dvasininko veiklą

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Liepos 6-ąją Prezidentūroje
laukiant valstybinio
apdovanojimo. Iš kairės:
diakonas Andrius Šukys,
dr. Aldona Vasiliauskienė,
kan. Petras Baltuška ir
Utenos rajono meras
Alvydas Katinas
Kun. Virgilijaus
Liuimos nuotrauka

Sekmadienį, liepos 18-ąją, Daugailių (Utenos dekanatas) Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas garbės kanauninkas Petras Baltuška minės 50 metų kunigystės jubiliejų. Per tuos metus atlikti darbai parapijose stiprinant tikėjimą ir dvasingumą, ugdant jaunąją kartą, puoselėjant istorinį – kultūrinį paveldą, plečiant mokslo žinias bei vystant šviečiamąją veiklą nusipelnė valstybinio apdovanojimo – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino, kuris buvo įteiktas liepos 6-ąją – Valstybės dieną – Prezidentūros Baltojoje salėje.


Vyriausybės politika turi remtis
etinėmis vertybėmis

Ispanijos Katalikų Bažnyčios
ir valstybės santykių peripetijos

Mindaugas BUIKA

Balandžio mėnesį pradėjęs
eiti pareigas Ispanijos
premjeras Chozė Luisas
Rodrigesas Sapateras birželio
21 dieną į Romą atvyko
specialiai pirmą kartą
susitikti su Popiežiumi

Po prieš keturis mėnesius įvykusių teroristinių išpuolių Madride, netikėtai parlamento rinkimus Ispanijoje laimėjusios Socialistų darbininkų partijos (PSOE) vyriausybė ne tik sukrėtė antiteroristinę koaliciją išvesdama pusantro tūkstančio karių iš Irako, bet ir sukėlė didelį susirūpinimą Bažnyčiai per įstatymus vykdydama liberalias reformas, kurios prieštarauja krikščionybės mokymo nuostatoms. Naujosios vyriausybės programoje numatytas religinio švietimo statuso sumenkinimas valstybinėse mokyklose, apribojimų abortams atšaukimas, homoseksualų „santuokų“ legalizavimas bei kitos panašios „mirties kultūrai“ būdingos idėjos susilaukti aštrios kritikos ne tik tarp Ispanijos Katalikų Bažnyčios hierarchų, bet ir Vatikane. Birželio antroje pusėje susitikęs su į Romą atvykusiu Ispanijos naujuoju premjeru Choze Luisu Rodrigesu Sapateru popiežius Jonas Paulius II paragino vyriausybę politikoje remtis etinėmis vertybėmis, kurių ištakos glūdi ispanų tautos katalikiškos kultūros tradicijose.


Kas sulipdys sudužusį puodą?

Petras KATINAS

Kad ir kaip baigtųsi dar vienas politinis skandalas dėl trijų Seimo narių – V.Andriukaičio, V.Kvietkausko ir A.Vidžiūno, kuriuos Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba apkaltino ėmus kyšius iš „Rubicon group“ bendrovės valdybos pirmininko A.Janukonio, bet nėra abejonės, kad šiuo skandalu pasinaudos (ir jau naudojasi) ne tik radikaliosios populistinės jėgos pačioje Lietuvoje, bet ir mūsų nedraugai užsienyje. Matyt, nereikia priminti, kokiame užsienyje. Tame pačiame, kur dabar liejamos graudžios ašaros dėl priesaikos sovietinei armijai neišdavusio R.Pakso ir geriausios Maskvos draugės K.Prunskienės. Tiesa, vis mažiau kyla abejonių, kad visas šis politikos triukšmas, kurį kai kas vadina tragikomedija, buvo surengtas specialiai, siekiant paveikti rudenį įvyksiančių Seimo rinkimų rezultatus. Visai nesvarbu, jog STT direktorius Valentinas Junokas be paliovos aiškina, kad jokio politinio užsakymo nevykdęs, kad jo tarnyba atlieka tik įstatymais numatytą darbą ir niekada nesiderina prie jokių rinkimų, nesistengia kam nors įtikti ar patikti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija