Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Maldininkai eina
į procesiją po kalvarijas

Tikinčiųjų palaiminimu Šventojo Kryžiaus relikvija pirmadienį baigėsi didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Nuo liepos 1 dienos Švč. Mergelės Marijos Aplankymo atlaiduose dalyvavo tūkstančiai maldininkų iš visos Lietuvos ir užsienio, šv. Mišias kiekvieną dieną aukojo visi Lietuvos vyskupai ir Šventojo Sosto apaštalinis nuncijus.

Šventojo Kryžiaus, ant kurio, kaip tikima, buvo nukryžiuotas Jėzus Kristus, medžio skiedrelę Žemaičių Kalvarijos šventovei dar XVII a. antroje pusėje padovanojo vyskupas Jurgis Tiškevičius, kuris į šią vietovę pasikvietė brolius dominikonus. 1642 metais vienuoliai čia įrengė Kryžiaus kelią su devyniolika koplyčių ir pavadino Žemaičių Kalvarija. Dabar per Kalvarijos ėjimą nešama monstrancija su šv. Kryžiaus relikvija. Maldininkai gauna palaiminimą šia relikvija, kurią vienintelę Lietuvoje turi Žemaičių Kalvarijos bažnyčia.


Herbas ir vėliava dar labiau
suburs bendruomenę

Į bažnyčią įnešama
Leliūnų seniūnijos vėliava

Leliūnai. Birželio 27-ąją leliūniškiai prisimins ilgai. Tądien abipus Kauno-Zarasų plento įsikūrusiame Leliūnų miestelyje, seniūnijos centre, ne tik leliūniškius, bet ir po platųjį pasaulį išsibarsčiusius šio gražaus Lietuvos kampelio žmones į margą ir šurmulingą būrį sukvietė triguba šventė – Leliūnų bažnyčioje vykę Šv. Petro ir šv. Povilo atlaidai, seniūnijos vėliavos pakėlimo ir herbo atidengimo iškilmės bei tradicinis kraštiečių susitikimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija