Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Įvertino ir pripažino
dvasininko veiklą

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Liepos 6-ąją Prezidentūroje
laukiant valstybinio
apdovanojimo. Iš kairės:
diakonas Andrius Šukys,
dr. Aldona Vasiliauskienė,
kan. Petras Baltuška ir
Utenos rajono meras
Alvydas Katinas
Kun. Virgilijaus
Liuimos nuotrauka

Sekmadienį, liepos 18-ąją, Daugailių (Utenos dekanatas) Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas garbės kanauninkas Petras Baltuška minės 50 metų kunigystės jubiliejų. Per tuos metus atlikti darbai parapijose stiprinant tikėjimą ir dvasingumą, ugdant jaunąją kartą, puoselėjant istorinį – kultūrinį paveldą, plečiant mokslo žinias bei vystant šviečiamąją veiklą nusipelnė valstybinio apdovanojimo – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino, kuris buvo įteiktas liepos 6-ąją – Valstybės dieną – Prezidentūros Baltojoje salėje.


Ant Aleksoto kalno...

Kun.Kazimieras J.Ambrasas, SJ

Širdžių Širdie, plati kaip vandenynas,
Kuriam nuskęsta žmonės ir laivai,
Tu visą žemę meile apkabinus,
Krauju ant kryžiaus sosto pasruvai...

...Dingo per kelis šimtus metų kai kurie miestai, iškilo nauji pastatai, išnyko vienos kartos, bet gražu, kad ant plikos vietos daugelio sesių maldų ir daugelio, netgi užsienio šalių aukų dėka per didelius rūpesčius ir vargus ant stataus Aleksoto kalno, iš viršaus žvelgiančio į Nemuno slėnyje išsidėsčiusį Kauno miestą, atsiradę nauji rūmai po tiek tremties, paniekos, persekiojimų ir vargo metų vėl priglaudė vaikų ir jaunimo globėjas, - seseris, Švenčiausiosios Jėzaus Širdies tarnaites, - kiekviena proga žodžiu ir gyvenimu skelbiančias tikėjimą ir krikščioniškos doros tiesas savo gimtosios žemės vaikams.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija