Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Vyriausybės politika turi remtis
etinėmis vertybėmis

Ispanijos Katalikų Bažnyčios
ir valstybės santykių peripetijos

Mindaugas BUIKA

Balandžio mėnesį pradėjęs
eiti pareigas Ispanijos
premjeras Chozė Luisas
Rodrigesas Sapateras birželio
21 dieną į Romą atvyko
specialiai pirmą kartą
susitikti su Popiežiumi

Po prieš keturis mėnesius įvykusių teroristinių išpuolių Madride, netikėtai parlamento rinkimus Ispanijoje laimėjusios Socialistų darbininkų partijos (PSOE) vyriausybė ne tik sukrėtė antiteroristinę koaliciją išvesdama pusantro tūkstančio karių iš Irako, bet ir sukėlė didelį susirūpinimą Bažnyčiai per įstatymus vykdydama liberalias reformas, kurios prieštarauja krikščionybės mokymo nuostatoms. Naujosios vyriausybės programoje numatytas religinio švietimo statuso sumenkinimas valstybinėse mokyklose, apribojimų abortams atšaukimas, homoseksualų „santuokų“ legalizavimas bei kitos panašios „mirties kultūrai“ būdingos idėjos susilaukti aštrios kritikos ne tik tarp Ispanijos Katalikų Bažnyčios hierarchų, bet ir Vatikane. Birželio antroje pusėje susitikęs su į Romą atvykusiu Ispanijos naujuoju premjeru Choze Luisu Rodrigesu Sapateru popiežius Jonas Paulius II paragino vyriausybę politikoje remtis etinėmis vertybėmis, kurių ištakos glūdi ispanų tautos katalikiškos kultūros tradicijose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija