Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Keliami iš užmaršties

Apolonija NISTELIENĖ

Šiomis dienomis Kaune vyksta „Į laisvę fondo“ 13-oji Studijų savaitė Lietuvoje, rengiama Lietuvių fronto bičiulių (LFB) kiekvienais metais jau ir tėvynėje. Prieš mėnesį buvo minimos 1941 metų birželio sukilimo 63-iosios metinės.

Tų renginių fone reikėtų paminėti vieną iš kovos su sovietais, o vėliau ir su naciais – Lietuvių aktyvistų fronto (LAF), laikraščio „Į laisvę“ redakcijos, Birželio sukilimo sumaniausių organizatorių ir vykdytojų, LAF štabo narį, ypač pasižymėjusį informacijos ir sanitarijos reikaluose. Tai labai ištvermingas ir fiziškai, ir dvasiškai, niekada nepalūžęs, realiai nusiteikęs idealistas, greitai ir efektyviai reagavęs į kasdienines staigmenas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija