Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Negaliu tylėti, esu laisvas žmogus

Lietuvos jaunimo dienos Šiauliuose

Inesė RATNIKAITĖ

Prieš susitaikinimo pamaldas

Jaunimo dienos - tai galimybė būti kartu, išgirsti ir būti išgirstam, išsilaisvinti ir kalbėti tai, dėl ko negali tylėti. Jos kiekvienam dovanoja nors šiek tiek vilties, nors šiek tiek – tikėjimo, nors šiek tiek – meilės ir labai daug tikro džiaugsmo.


Švč. Mergelės Marijos vardu...

Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios
terasoje pašventinta koplyčia,
kuriai suteiktas Švč. Mergelės
Marijos titulas, ji skiriama
visiems žuvusiesiems kovose
už Lietuvos laisvę atminti

Kaunas. Iškili dvasingumo ir susikaupimo šventė liepos 22-osios vakarą įvyko neįprastoje vietoje - Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios terasoje, nuo kurios atsiveria plati miesto panorama su namų stogais, bažnyčių siluetais. Toji pavakarė buvo skirta čia atstatytajai koplyčiai ir jos altoriui pašventinti. Parapijos šeimininkai pasirūpino, kad per iškilmes susirinkusiesiems netektų stoviniuoti - terasoje buvo sustatytos kelios eilės kėdžių. Žmonių susirinko itin gausiai, tarp jų - ir nemažai jaunimo. Ši koplyčia yra neatsiejama nuo visos Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios būties, jos ne tik džiugios, bet ir skausmingos istorijos, dabarties akcentų.


Kolumbijoje ekstremistai
buvo pagrobę katalikų vyskupą

Kolumbijos kairiųjų maištininkų
sekmadienį pagrobtas vyskupas
Misaelis Vaka Ramiresas
po dviejų dienų buvo paleistas

Nežinomi teroristai liepos 25 dieną buvo pagrobę Kolumbijos šiaurės rytuose esančio Jopalio miesto vyskupą Misaelį Vaką Ramiresą, jam besilankant tos pačios vyskupijos Markotės parapijoje. Kolumbijos valdžios duomenimis, šį nusikaltimą padarė smogikai iš vadinamosios Nacionalinio išsivadavimo armijos (NIA), kairiųjų ekstremistų grupuotės, kurią sudaro apie penkis tūkstančius žmonių. Pastarajam judėjimui priklausantys sukilėliai kontroliuoja nemažą dalį Kolumbijos teritorijos.


Popiežius ragina liautis
liejus kraują Sudane ir Ugandoje

Pabėgėliai iš Sudano Darfuro
provincijos ieško prieglobsčio
kaimyniniame Čade.

Sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje trumpoje kalboje popiežius Jonas Paulius II viso pasaulio katalikų ir geros valios žmonių dėmesį atkreipė į du žiaurius pilietinius karus, vykstančius Afrikoje: į jau daug metų trunkantį konfliktą Ugandoje ir į neseniai prasidėjusį naują pilietinį karą Sudane, Darfuro regione.

„Šiomis dienomis, – kalbėjo Popiežius, – kai visi atsipalaidavę ilsimės ir džiaugiamės vasaros atostogomis, savo mintimis dažnai lankau tuos pasaulio regionus, kurių gyventojai verčiami kentėti nepakeliamus vargus. Šiandien noriu atkreipti ir jūsų dėmesį į tragiškus įvykius brangiajame Afrikos žemyne.


Potvynio vanduo semia
du trečdalius Bangladešo

Bangladešo sostinėje gyvenanti
šeima nesiraukia iš apsemto
savo namo; kartu ir su nerimu,
ir su viltimi jie žvelgia
į potvynio vandenį

„Caritas Internationalis“ ir kitos tarptautinės krikščioniškos labdaros organizacijos suskubo gelbėti Bangladešo potvynių aukų. Bangladeše ir kitur Pietų Azijoje, ypač Indijoje, tebesitęsiančių potvynių padariniai yra katastrofiški: gyventojams gresia milžiniška humanitarinė tragedija, praneša Jungtinių Tautų organizacija. Potvynių vanduo užtvindė per du trečdalius Bangladešo sausumos ploto. 40 proc. sostinės Dakos teritorijos užsėmė vanduo. Lig šiol žuvo 900 žmonių tiek Indijoje, tiek Bangladeše, tačiau kasdien surenkama dešimtys lavonų.


Atlaidai ir miestelio gimtadienis

Gitara groja Eigirdžių klebonas
kun. Egidijus Arnašius

LAUKUVA. Liepos 18-ąją Laukuvos Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios didįjį altorių papuošė didžiulis Švč.Mergelės Marijos Škaplierinės paveikslas, kuriame pavaizduota, kaip Dievo Motina įteikia karmelitų vienuolijos vadovui Simonui (Stokui) škaplierius, kaip žmonijos atsivertimo ir išsigelbėjimo malonės ženklą. Tą sekmadienį Laukuvoje vyko ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai. Iš pat ryto Laukuvos parapijos klebonas kun. Stasys Toleikis laukė maldininkų, pasikvietęs telšiškius kunigus Rimantą Gudlinkį, Remigijų Saunorių ir Telšių dekanato Eigirdžių parapijos kleboną Egidijų Arnašių, kuris ir vedė apeigas.


Žemės deklaravimo pamokos

Benjaminas ŽULYS

Šienapjūtė

Reikėjo ne vieną raginti

Pagal numatytą tvarką nuo šių metų gruodžio 1-osios iki kitų metų balandžio pradžios šalies kaimo žmonėms bus išmokėtos tiesioginės išmokos už pasėlių plotus ir žemės ūkio naudmenas. Ūkininkai su nekantrumu laukia to meto, nes dažnam pinigų stinga.

Tik tie pinigai pasiekiami ne taip lengvai ir paprastai. Reikėjo įveikti nemažai reikalavimų, kad viskas stotųsi į savo vietą ir neštų žmonėms naudą. Vienas svarbiausių - pasėlių deklaravimas. Tai ganėtinai sudėtingas su daugybe niuansų darbas. Paraiškos turėjo būti pateiktos iki liepos 1-osios. Jei kas nesuskubo, tas terminas buvo pratęstas iki liepos 26-osios, bet šiuo atveju už kiekvieną pratęstą darbo dieną iš ūkininko bus atskaičiuota po vieną procentą paramos vertės.


Žemdirbiai patys save nuskriaudė

Bronius VERTELKA

Rozalimo seniūnijos
žemėtvarkininkas Kęstutis
Kazlauskas deklaravimo
reikalus aptaria su Medikonių
kaimo trylikos hektarų ūkio
savininke Migla Bruniene

Dar baigiantis pavasariui, Klovainių seniūniją užgriuvo lankytojai, pasirodydavę ankstų rytą. Norėdamas patekti į savo darbo vietą seniūnijos pastato antrajame aukšte, žemėtvarkininkas Rimantas Mockaitis vos ne alkūnėmis turėdavo skintis sau kelią. Sužinoję, jog žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas pratęsiamas iki liepos antros pusės, iki tol taip skubėjusius Klovainių seniūnijos žmones nuo žemėtvarkos specialisto durų nupūtė kaip uraganas.


Kurkliečių kaimo tragedija

Kurkliečių kaimo sudegintos
sodybos vietoje stovi akmuo,
primenantis žuvusius
gyventojus ir partizanus

Kamajų seniūnijos Kurkliečių kaimo (Rokiškio r.) gyventojai 1945 m.liepos 14 d. ilgai nepamirš. Rytą vyrai pjovė pievose žolę, moterys darbavosi namuose. Karo audra buvo praėjusi, kaimas nenukentėjo, žmonės pradėjo priprasti prie naujos sovietinės tvarkos.

Tą gražų rytą, nieko nenujausdamas, Juozas Mateikis su sūnumi Povilu irgi pjovė pievoje žolę. Staiga išgirdo šaudymą ir pamatė kylančius dūmų debesis virš jų kaimo. Juozas sunerimęs parskubėjo namo, sūnui liepė trauktis toliau. Juozas, parbėgęs namo, dar bandė išvesti iš degančio tvarto eržilą, ir buvo automato kulkų suvarpytas. Kiti, buvę namuose, bandė iš degančių trobesių ką sučiupę nešti laukan, bet ginkluoti padegėjai iš rankų ištraukė audinių rietimus ir sumetė į ugnį. Gal tuo norėjo įbauginti žmones, kad nesipriešintų.


Tūkstančiai žydų virto gyva grandine nuo Jeruzalės iki Gazos

Žydai gyva grandine
sujungė Jeruzalę su Gazos ruožu

Daugiau kaip 100 tūkstančių žydų sekmadienį susiėmę rankomis nutiesė gyvą grandinę nuo Jeruzalės iki Gazos ruožo, taip protestuodami prieš ministro pirmininko Arielio Šarono planą iškeldinti naujakurius iš okupuotų teritorijų.

Didžiausia protesto demonstracija, kurios idėja siūlyta dar vasarį, norima kuo vaizdingiau parodyti, kad A. Šarono laukia sunkus politikos mūšis. Beje, kadaise, kai šios žemės 1967 metų karo metu buvo užgrobtos, pats A. Šaronas buvo beveik kaip naujakurystės krikštatėvis.


„Laumžirgio“ šešėlis virš Lietuvos

Petras KATINAS

Visuomenei, arba bent didelei jos daliai, darosi koktu kiekvieną dieną skaityti, klausyti ir matyti spaudoje, radijuje ir televizijoje skelbiamas įtariamų parlamentarų pokalbių suvestines su „Rubicon group“ vadovu Andriumi Janukoniu, kuris, pasirodo, esąs didžiausias turtuolis, galintis nupirkti visų politinių partijų frakcijų parlamentarus. Na, o STT ir Generalinė prokuratūra, tarsi tyčiodamasi iš Seimo Antikorupcinės komisijos ir jos pirmininkės N.Steiblienės, vis išmeta naujus įrašus. Beje, paprastas žmogus, net ir išmanantis visas teisinių kodeksų plonybes, teigia, kad joks teismas iš tų skelbtų pokalbių jokios net menkiausios bylelės nesukurps, nors ir labai norėtų. Tie A.Janukonio ir Seimo narių telefoniniai pasiplepėjimai neturi absoliučiai jokios juridinės galios ir gali sudominti nebent pigiausios bulvarinės spaudos skaitytojus.


Septintasis gausių šeimų apdovanojimas

Šįmet po 2000 litų bus apdovanota dešimt lietuvių kilmės ir vienų tėvų šeimų, auginančių dešimt ir daugiau vaikų. Šeimos, norinčios gauti šią paramą, turi pristatyti dvi pažymas:

1. Kokią paramą gauna iš miesto ar rajono rūpybos įstaigos; 2. Vietos seniūnijos seniūno pažymą apie turimą turtą.

Būtina pažymėti, jog nuo 1992 metų Lietuvoje mirtingumas viršija gimstamumą, taigi lietuvių tauta išmiršta! Ar apie tai kalba Prezidentas, Seimas, Vyriausybė?

Minėtas pažymas siųsti adresu: Jonas Petras Kedys, Odminių g. 10-2, Vilnius, iki rugpjūčio 8 dienos.

Gausių šeimų apdovanojimas vyks rugpjūčio 22 dieną 14 val. Kauno savivaldybės salėje.

 

Turizmo agentūra „Titano vartai“

kviečia į piligrimines-pažintines keliones


KROKUVA–ZAKOPANĖ. Aplankysime stebuklingą Dievo Motinos paveikslą Čenstakavoje.

Rugpjūčio 19–22 ir rugsėjo 30 – spalio 3 dienomis
Kaina – nuo 255 Lt

ITALIJA. Maršrutas: Venecija – Milanas – Florencija – Roma – Vatikanas – Kaprio sala – Neapolis – Vezuvijus – Pompėja – San Marinas – Čenstakava.

Rugsėjo 11 – 22 dienomis
Kaina 1200 Lt.

ITALIJA - ISPANIJA - PORTUGALIJA. Maršrutas: Čenstakava – Venecija – Paduva – Milanas – Turinas – Monakas – Barselona – Madridas – Avila –Segovija – Lisabona – Fatima – Santjago de Kompastela – Lurdas – Strasbūras.

spalio 1 – 16 dienomis, devynios nakvynės viešbučiuose
Kaina 1800 Lt.

EGIPTAS – vienos seniausių pasaulio civilizacijų kultūros ir mūsų tikėjimo protėvių pėdsakais. Maršrutas: Šarm El Šeichas – Mozės kalnas – Kairas – Giza – Aleksandrija – Asuanas – Luksoras – Hurgada.

15 dienų, rugsėjo 28 – spalio 12, spalio 26 –
lapkričio 9 ir lapkričio 16 – 30 dienomis
Kaina – nuo 3350 Lt.


Išvykstama iš Vilniaus per Kauną, Alytų, Lazdijus.


Išsamesnė informacija Vilniuje: A.Jakšto g. 9 - 14, tel./faksas (8-5) 2122344,
mob. tel. (8-686) 10113 (Teodora);
Kaune: (8-37) 453039, mob. tel. (8-610) 10717 (Aldona);
el. paštas: dilka@takas.lt,
www.titano.vln.lt
.

 

Skaitytojų užsienyje dėmesiui!

Užsiprenumeruokite „XXI amžių“ tiesiogiai. Čekį rašykite „Naujasis amžius“, Viešoji įstaiga vardu ir siųskite redakcijos adresu: a.d. 211, LT-44003 Kaunas, LITHUANIA.

Prenumeratos kaina pusei metų - 60 dolerių, metams - 120 dolerių. Užsieniečiai taip pat gali užprenumeruoti „XXI amžių“ ir savo giminėms Lietuvoje. Abiejų savaitės numerių kaina metams - 65 doleriai, tik trečiadienio arba tik penktadienio numerio - 35 doleriai. Nepasitikintys gali siųsti čekį „XXI amžiaus“ atstovui JAV kun. A.Paliokui, rašydami čekį jo vardu ir siųsdami adresu: Rev. Algirdas Paliokas, 14915 127th Street, Lemont, IL 60439, USA

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Kryžių kalno atlaidai
sutraukė tūkstančius
maldininkų

Prasmingas
savaitgalis

Šventė, dėkojo,
prisiminė

Padėkite
pateisinti viltį

Ar išliks lietuvių
Šv.Petro katedra
Bostone

Ir kalinės
šluostėsi ašaras

Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų
atlaidai Pivašiūnuose

Mokęs mylėti
ir raginęs
nieko nebijoti

Kodėl mums turėtų
būti brangios
Kauno senosios
kapinės?

Kapas - ne gėlių
darželis

Žiniasklaida
prieš Katalikų
Bažnyčią ir kam tai
naudinga?

Keliami
iš užmaršties

Spaudos draudimo
laikus prisimenant

SVEIKATA
BRANGIAU
NEI MILIJONAI

Dėl amoralių
veiksmų propagavimo
televizijų programose

Dėl Krikščionių
demokratų
partijos veiklos

Ką vėl rinksime
į Seimą

Sunkiai
sprendžiamas
galvosūkis

Rusai miršta
nuo ekonominių
reformų