Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

SVEIKATA BRANGIAU
NEI MILIJONAI

Mažu darbo užmokesčiu nepatenkinti Lietuvos gydytojų sąjungos ir kai kurių sveikatos apsaugos darbuotojų profesinių sąjungų atstovai neseniai Vilniuje surengė protesto akciją - piketą. Nuo Lukiškių aikštės Gedimino prospektu nužingsniavę iki Savivaldybės aikštės, savo reikalavimus, adresuotus Vyriausybei ir Premjerui, medikai paliko Vyriausybės priimamajame. Peticijoje reikalauta tikslinant šalies biudžetą medikų algoms skirti žadėtus, bet realiai neskirtus 62 mln. litų. Piketą “Dėl kritinės sveikatos apsaugos sistemos finansavimo padėties” organizavusios Lietuvos gydytojų sąjungos prezidento Liutauro Labanausko teigimu, sprendimas nuo gegužės mėnesio dešimčia procentų didinti medikų algas yra tik tuščia deklaracija, nes realiai tam neskirta lėšų. Pasak L. Labanausko, medikų algoms kelti sveikatos apsaugos įstaigos priverstos naudoti lėšas iš vidinių rezervų, todėl daugelyje, ypač mažesnių, gydymo įstaigų bus vėluojama išmokėti ne tik atlyginimus, bet ir atostoginius.


Dėl amoralių veiksmų propagavimo televizijų programose

LR prezidentui Valdui Adamkui
LR ministrui pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui
LR Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui

RTK Lietuvos radijo ir televizijos komisijai
ŽLEK pirmininkui Gintarui Songailai
Žurnalistų etikos inspektoriui Romui Gudaičiui

TV4 ir Tango TV transliuoja naktines programas, kurių metu žiūrovai gali tiesiogiai į eterį siųsti trumpąsias žinutes (SMS). Laidų metu transliuojamos SMS atvirai skelbia apie teikiamas seksualines paslaugas. Kai kuriose žinutėse tokios paslaugos siūlomos net 14-16 metų vaikams! Daugelio žinučių tekstai yra kupini vulgarybių ir necenzūrinių žodžių. Pastebėjome, kad tokias žinutes iš tiesų ne tik skaito, bet ir rašo vaikai bei paaugliai: užsidirbti siekiantys nepilnamečiai laisvai ir nekontroliuojamai TV eteryje siūlosi už atlygį suteikti seksualines paslaugas! Akivaizdu, kad transliuotojai neužtikrina, kad neigiamą poveikį daranti informacija nebūtų platinama nepilnamečiams.


Dėl Krikščionių demokratų
partijos veiklos

Turėjome didelę ir garbingą praeitį turinčią Krikščionių demokratų partiją. Tik dėl mūsų partijos vadovų, ypač dėl netinkamos valdybos veiklos praradome šią puikią partiją. Nieko nebuvo daroma, todėl leista atsiskirti moderniesiems krikščionims. Toliau buvo dar gražiau. Sugalvota sąjunga su Kazimieru Bobeliu. Aš nesu prieš partijų susijungimą, bet svarbu, su kuo susijungti.


Ką vėl rinksime į Seimą

Vieni rinkimai baigėsi, kiti – dar prieš akis. Kiekvienas doras žmogus, nepaisant jo tautybės, privalo labai atsakingai rengtis rinkimams į Lietuvos Seimą. Juk nuo kiekvieno rinkėjo ir nuo visų kartu priklausys, kaip mes toliau gyvensime.

Svarbiausia, reikia labai gerai susivokti, kas yra kas, kad nepasikartotų istorija, kaip toje Krylovo pasakėčioje su vežimu, į kurį įsikinkę gulbė, vėžys ir lydeka traukė vežimą į skirtingas puses. Taip buvo, kai Seimui vadovavo prof. Vytautas Landsbergis, o jam įvairiais būdais, pasitelkę šmeižtą ir melą, trukdė buvę komunistai, pradedant Gediminu Vagnoriumi (išdavusiam Tėvynės sąjungą), baigiant Artūru Paulausku, vadovavusiu Generalinei prokuratūrai, kuri buvo atsakinga už Lietuvos turto grobstymo ir prichvatizavimo tyrimą, bei jo bendražygiui Algirdui Brazauskui, kurį išrinkome Prezidentu, ir didžiąją žiniasklaidą, padėjusią jiems.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija