Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Žiniasklaida
prieš Katalikų Bažnyčią
ir kam tai naudinga?

Antra Vincė KAROSIENĖ

2004m. gegužės 21 d. „Respublika“ (straipsnyje Katalikų bažnyčia stiprina įtaką) jau pirmaisiais korespondento M.Peleckio žodžiais skelbia, neva Demokratijai suduotas skaudus smūgis. Piktinamasi neseniai priimtu Visuomenės informavimo įstatymo projektu, pagal kurį į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją (LRTK) pateks žmogus iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos, o ją turės apleisti Periodinės spaudos leidėjų asociacijos atstovas, kuriuo iki šiol buvo Rimantas Šukys. Pats R.Šukys teigia nesuprantąs, kodėl Seimas nusprendė nepriklausomą organizaciją paversti ideologizuota. Stabtelėkime prie trijų mano pabrėžtų žodžių prasmės ir pamąstykime, kam naudingas šis straipsnis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija