Atnaujintas 2004 rugpjūčio 18 d.
Nr.61
(1264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Demokratijos pamokos ateities Lietuvai „Į Laisvę“ fondo XIII studijų savaitė

Kazimieras Dobkevičius

Jungtinių Valstijų „Į laisvę“
fondo valdybos pirmininkas
dr. Kazys Ambrozaitis įteikė
šio fondo premiją kauniečiui
istorikui Kęstučiui Kasparui
už fundamentalų darbą –
knygą „Lietuvos karas“

„Į Laisvę“ fondas lietuviškai kultūrai ugdyti buvo įkurtas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1960 metais kaip ne pelno siekianti visuomeninė, kultūrinė organizacija. Fondo tikslai: skatinti ir leisti įvairias studijas bei knygas istorine, filosofine, religine ir grožine tematika, remti kultūrinę bei patriotinę veiklą išeivijoje, o atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – ir gimtojoje Lietuvoje. Taip 1990 metais buvo įkurtas „Į Laisvę“ fondo Lietuvos filialas, kuris toliau leido įvairias knygas, leidinius, organizuoti istorinių ir politinių studijų savaites bei kitokius renginius Lietuvoje. Jau 1992 metais Lietuvoje organizuojama pirmoji studijų savaitė „Pilnutinė demokratija: idėjos, realijos ir perspektyvos“, kuri vyko Vilniuje ir Nidoje. Iš viso Lietuvoje surengta dvylika studijų savaičių. Temos labai įvairios: analizuojamos ir svarstomos Lietuvos istorijos bei politikos aktualijos, didžiausią dėmesį skiriant krikščioniškai moralei, tautinėms vertybėms ir vadinamosios pilnutinės demokratijos idėjoms puoselėti.


Vilniaus pasvaliečių bendrijai –
15 metų

Aldona KAČERAUSKIENĖ

1989 m. gegužės 20 d. Rašytojų sąjungos klube Vilniuje įkurta Vilniaus pasvaliečių bendrija, kėlusi sau tikslą palaikyti artimus santykius su gimtaisiais kaimais ir miesteliais. Metus žvilgsnį atgal į penkiolikos metų nuotolį, galima teigti, jog šis tikslas pasiektas. Vilniuje gyvenantys pasvaliečiai dažnai lankosi savo tėviškėse, Pasvalio rajono žmonės – taip pat dažni sostinės svečiai.


Kur Šventoji teka

Anykštėnų svečias –
Šventojo Sosto apaštalinis
nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Peteris
Stephenas Zurbriggenas

Į Anykščius, į tą nuostabiais gamtos vaizdais, literatūrinėmis tradicijomis ir vynais nuo seno garsėjantį kraštą, buvo suvažiavę anykštėnai iš viso pasaulio. Nemaža dalis šio krašto žmonių, artėjant antrajai sovietų okupacijai, pasitraukė į Vakarus. Dabar, atgavus nepriklausomybę, ketvirtąjį kartą kas ketveri metai į Anykščius iš viso pasaulio susirenka kraštiečiai. Šiemet į suvažiavimą atvyko ilgametis Baltimorės užsienio radijo laidų valandėlių vedėjas Kęstutis Laskauskas, iš Kanados – Juozas Miškinis, iš JAV – Ona Rušėnienė, iš Vokietijos – dailininkas Bronislovas Pajarskas ir daugelis kitų. Taip pat atvyko gerbiamų kraštiečių ir iš Latvijos, Lenkijos, Australijos, Naujosios Zelandijos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija