Atnaujintas 2004 rugpjūčio 18 d.
Nr.61
(1264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Bažnyčia iškelia sporto
auklėjamąją reikšmę

Mindaugas BUIKA

XXVIII olimpinių žaidynių
Atėnuose medaliai. Graikijos
sostinės priemiestyje
Aspropirge žaidynių
prizininkams iš viso buvo
pagaminta per 3 tūkst. medalių

Sportininkus į Atėnus
atlydėjo kapelionai

Beveik vienuolikai tūkstančių atletų iš viso pasaulio varžantis dar vienose olimpinėse žaidynėse, dabar vykstančiose antikinės Olimpiados tėvynėje Graikijoje, kaip visuomet, daugelio šalių komandas lydi ir sielovadininkai, kurie suteikia dvasinius patarimus, paguodžia ir nuramina sportininkams sunkiomis išbandymo akimirkomis. Nors senoji, dvylika amžių egzistavusi graikų Olimpiada dėl „pagoniškų ritualų“ buvo uždrausta krikščionybę priėmusio Romos imperatoriaus Teodosijaus 394 metais, tačiau Bažnyčia domėjosi šiuolaikiniu olimpinių žaidynių atgaivinimu XIX a. pabaigoje ir pabrėžė sporto auklėjamąją reikšmę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija