Atnaujintas 2004 rugpjūčio 18 d.
Nr.61
(1264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pasiilgusiems geros poezijos

Knygos metais reikia prisiminti geras knygas. Knygynų darbuotojai skundžiasi, kad mažėja domėjimasis poezija, nors šio žanro knygų gausu kaip niekad. Gal todėl, kad mažėja širdžiai mielos poezijos, o daugėja poetinio surogato?

Džiugu, kai į rankas patenka gera knyga. Štai Stasio ir Raimundo Ylų (tėvo ir sūnaus) atsiminimų ir eilėraščių knyga „Du keliai“ (K., „Varpas“, 1995, 167 p.) – atgaiva sielai tikram knygos mylėtojui.


Poetė, nepabūgstanti bedugnės

Vilniaus leidykla „Homo liber“ šiemet išleido 1931 metais Vaškuose (Pasvalio r.) gimusios, o dabar Panevėžyje gyvenančios Irenos Smilgaitės eilėraščių ir poetinių miniatiūrų knygą „Tyla pilna tavęs“.

„Viskas praeina, kaip ir strazdo giesmė beržo viršūnėje, kaip ir tavo daina ramų saulėlydį... Tai gal ir sustokim savo žemėje po savo gimtinės senu medžiu, gal čia ir išgirskime Smilgos dainą, slystančią ežero banga slidžia... Nebijok! Giedantis meilės giesmę paukštis išgirs ir šios knygelės giesmę, nes paukštis niekada negieda skausmo giesmės...“ – taip šio rinkinio pradžioje poetas, prozininkas ir literatūros tyrinėtojas Viktoras Alekna supažindina skaitytojus su I.Smilgaitės poezijos pasauliu.


Mylėsi Lietuvą iš tolo...

Ką tik spaudoje pasirodė poeto Bernardo Brazdžionio žodžiais pavadinta atsiminimų knyga „Mylėsi Lietuvą iš tolo...“, kurią išleido Vilniaus universiteto leidykla. Dr. Vaclovo Dargužo atsiminimus užrašė ir knygą spaudai parengė Janina Irena Survilaitė. Gražiai išleistą 152 puslapių knygą papildo 79 nuotraukos ir faksimilės, dauguma spalvotos. Įspūdingas knygos viršelis – pro Dargužų langą matomos saulės nutviekstos Šveicarijos Alpės – tai paties dr. V. Dargužo nuotrauka.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija