Atnaujintas 2004 rugpjūčio 18 d.
Nr.61
(1264)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Garbė – vėliava ar šaukštas?

Lilijana MIŠKINIENĖ

Kiek daug gražių priežodžių ir patarlių apie garbę yra pasakyta: „Garbę saugok nuo jaunumės“, „Be reikalo kalavijo nepakelk, be garbės nenuleisk“, „Garbė kaip ir sąžinė – arba ji yra, arba nėra jos“. Beje, įsimintinos ir tokios sentencijos: „Dėl savigarbos stokos atsiranda tiek pat ydų, kiek ir dėl per didelės pagarbos sau“ (M. de Montenis); „Didelis garbės troškimas net protinguosius paverčia bepročiais“ (I.Kantas) ir t.t.


Archangelsko partiją apsvarstant

Vilius BRAŽĖNAS

Kad visiems būtų aišku, reikia pasakyti, jog čia, žinoma, kalbama apie „antipartinę“ partiją, kurią iš Rusijos, iš Archangelsko, čia atsiradęs su pinigų maišu įsteigė rusas, pasirinkęs gan keistą būdą kovoti prieš, kaip jis skelbė, nereikalingas ir net žalingas Lietuvos politines partijas. Tai būtų tolygu tolygu kieno nors užmojui kovoti prieš mafijas, įsteigiant naują, nuosavą, mafiją. Nebent, žinoma, jei siekiama sunaikinti konkurenciją savo mafijai. Taigi, aišku, ir naujos partijos įsteigimas būtų suprantamas.


Mažiausios blogybės ieškojimas,
gėrio siekimas

Šiuo metu galima pastebėti tokią padėtį, kad beveik visi žino, už ką nereikia balsuoti, o už ką balsuoti – spengia tyla. Vos ne choru tvirtinama, kad ne už Uspaskich. Net tokių yra veikėjų, kurie liepia nesuklysti, nebalsuoti už Viktorą, o tik už Pakso ir Mazuronio liberalus demokratus, žodžiu, už „vištomis virtusius erelius“. Taip ragina kažkuris vienas iš Matulevičių, taigi ne visai tikras politikas. A.Paulauskas, kviesdamas į plačią koaliciją prieš Uspaskich, siūlo į ją priimti Prunskienę, gal net ir Paksą. Vyksta gudrus žaidimas, kai tokie patys arba blogesni pavadinami geresniais ir suvaidinama, kad yra pasirinkimas. Nors jeigu visus pamatavus – Paksą ir Uspaskich ar Prunskienę – nesurastume didesnio skirtumo: visų interesai Lietuvai nelabai palankūs. O jeigu vis tiek norėtume lyginti, gal Pakso komanda liktų prasčiausia, nes anose yra nors prasilavinę ir kažką dirbti galintys žmonės. Pakso komandoje ryškus proto deficitas, ir pabandyk nuspręsti, kas yra blogiau – protaujantys ar neprotaujantys Lietuvos priešai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija