Atnaujintas 2004 rugsėjo 8 d.
Nr.67
(1270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Šviesa naujos mokyklos languose

Benjaminas ŽULYS

Puošniai atrodo
naujutėlė mokykla

Pedagogus, moksleivius,
svečius sveikina mokyklos
direktorė
Vaida Trofimišinienė

Mokyklos kieme klevelį
sodina moksleiviai Donata,
Mantas, rajono meras
Leonardas Gineika
ir Seimo narys
Gintautas Šivickas

Lapių pagrindinės mokyklos
vėliavą šventina parapijos
klebonas
kun. Robertas Skrinskas

Mokiniai nekantraudami
susėdo į naujutėlius suolus

Lapės – tos ir – ne tos

Naujųjų mokslo metų išvakarėse Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriui buvo perduotas naujas geltonasis autobusiukas moksleiviams vežioti iš tolimesnių vietovių į mokyklą. Šiandien jis kursuoja iš Čekiškės seniūnijos Liūčiūnų ir aplinkinių vietovių į Vilkijos vidurinę mokyklą.

Šiuos mokslo metus rajone pradėjo per dvylika tūkstančių moksleivių ir 1400 pedagogų, pagalbinis personalas. Apie 900 mokinukų į mokyklos suolą sėdo pirmą kartą. Rugsėjo pradžia visur buvo šventė, o ypač – Lapėse. Čia duris svetingai atvėrė nauja, viena moderniausių šalyje, europinio lygio Lapių pagrindinė mokykla. Ji kainavo daugiau nei vienuolika milijonų litų. Bet tai nėra į balą mesti pinigai, o panaudoti ne vienai kartai auklėti, mokyti, visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti.

Kaip papasakojo rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Valerijus Makūnas, kone septynis dešimtmečius Lapių vaikai mokėsi mediniame pastate, skirtame pradinei mokyklai – šiam tikslui ji ir buvo pastatyta. Pirmajame aukšte mokėsi vaikai, o antrajame buvo mokytojų butai. Vėliau, didėjant mokinių skaičiui, mokykla buvo performuojama į progimnaziją, septynmetę, aštuonmetę, pagrindinę. Pagal kuklias išgales teko keisti vidinį pastato išplanavimą, bet daugiau erdvės mokykloje neatsirado. Pastate nebuvo valgyklos, vandentiekio, kitų būtiniausių komunalinių patogumų. Žiemą šiokia tokia šiluma patalpose buvo palaikoma kūrenant senas koklines krosnis.

Per tiek laiko pastatas susidėvėjo. Nepadėjo jokie vadinamieji kosmetiniai ir kitokie remontai, nes, kaip kai kada nelinksmai pajuokaudavo pedagogai, sienas galima pirštu pradurti. Supuvę sienojai, balkiai, įlinkęs perdengimas, kai kurios grėsmingai pasvirusios prieškariu statytos koklinės krosnys klasėse kėlė pavojų tiek mokinių, tiek pedagogų saugumui. Kartą čia apsilankęs tuomet Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis susirūpinęs klausė – kaip galima eksploatuoti tokį pastatą, negi laukiama nelaimės ? Jis patarė dalį mokinių siųsti mokytis į artimesnes Kauno miesto mokyklas, pažadėjo padėti, kad šios lapiečių vaikus priimtų. Taip ir buvo padaryta – dalis vaikų mokytis važiavo į Kauną. Ir, žinoma, Lapėms reikia naujos mokyklos, o kol kas - ieškoti kitų išeičių. Todėl prieš kurį laiką rajono savivaldybė iš greta buvusios ir jau neveikusios LNK televizijos nupirko dalį patalpų, jas pritaikė mokymui. O pradinukai mokėsi vietos vaikų darželyje – vis šiokia tokia išeitis.

Po ilgų svarstymų, derybų, pinigų paieškų buvo pradėta naujos, pagal originalų projektą parengtos mokyklos statyba. Ji su pertraukomis truko penkerius metus. Reikia pastebėti, kad per pastaruosius tris dešimtmečius rajone mokyklos buvo remontuojamos, renovuojamos, rekonstruojamos, plečiamos. Dabartinė naujoji Lapių pagrindinė – pirmoji per tą laikotarpį pastatyta visiškai nauja. Šiandien joje mokosi apie pustrečio šimto moksleivių, gali priimti dar apie 70, tad vietos užteks ir čia ateisiantiesiems.

Mokyklą projektavo firma „Kauno planas”, statė uždarosios akcinės bendrovės „Lapsta”, „Struktūra” bei „Neris”. Baldus gamino ir tiekė, sporto inventorių, mokymo priemones, buitinę techniką, virtuvės įrangą, kompiuterius, garso aparatūrą ir daugybę kitos įrangos pristatė, sumontavo dar apie dvidešimt įvairių įmonių, bendrovių.

Svarbiausia – ugdyti dorą žmogų

Mokyklos atidarymo iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas pamoksle pabrėžė, kad mokytojo profesija yra viena pačių garbingiausių. Nes jam patikėta labai atsakinga pareiga – ne vien duoti jaunimui žinių, bet ir išugdyti šviesų, dorą, sąžiningą žmogų. Dabar vis dar dažniau kalbama apie pažymius, suvestines, statistinius duomenis ir tik kokia nors proga prisimenamos dorinės, dvasinės jaunimo ypatybės. Tad reikia viltis, kad vis dažniau bus atsigręžta ir į mūsų jaunimo, visos visuomenės dvasingumo dalykus.

Kunigas palinkėjo pedagogams, moksleiviams, jų tėveliams ištvermės, kantrybės, kuo rūpestingiau atlikti savo pareigas, gerai mokytis, rūpestingai auklėti savo atžalas ir tam paprašė Aukščiausiojo palaimos. Kun. R. Skrinskas pašventino mokyklos vėliavą, kuri netrukus greta mūsų tautinės vėliavos buvo iškelta prie pagrindinio mokyklos įėjimo.

Į mokyklos atidarymo iškilmes su moksleiviais, jų tėveliais atvyko daug svečių. Su švente lapiečius ir visus rajono pedagogus pasveikino statybos eiga nuolat domėjęsis Lietuvos Seimo narys Gintautas Šivickas, čia dažnai lankydavęsis rajono meras Leonardas Gineika. Daug šiltų žodžių pasakė Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų žinybų atstovai, statybinių organizacijų vadovai, tėveliai, moksleiviai. Rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Valerijus Makūnas pastebėjo, kad šios mokyklos atidarymas yra iššūkis nuomonei, kad kaime mokyklos dažniausiai uždaromos, kad esą jos neturinčios perspektyvos, atseit mūsų valstybei rūpi prekybos ir verslo objektų statybos. Juk ir šios mokyklos statybai lėšas skyrė kaip tik valstybė. Skyriaus vedėjas atkreipė dėmesį ir į tai, kad ši mokykla yra atvira, tampa vietos bendruomenės traukos, jos telkimosi centru. Mokykla tarnaus Lapių krašto žmonėms, viso rajono ir Kauno regiono labui, čia vyks įvairūs rajoniniai renginiai.

Nuostabą keliantys rūmai

Mokyklos direktorė Vaida Trofimišinienė pasidžiaugė, kad į mokyklą jau grįžo 39 Kauno miesto mokyklose iki šiol mokęsi Lapių mokiniai. Direktorė pastebėjo: kaimas tuo ir skiriasi nuo miesto, kad jis atitolęs nuo miesto, nuo informacijos srautų, o priartėti kaimo žmogui prie jų trukdo ir finansų stoka, ir atstumai. Tad kaimo vaikas yra tarsi iš anksto pasmerktas būti paskutiniuoju siekiant kokybiško išsilavinimo. Dabar Lapėse viskas bus kitaip.

Mokyklos vadovė pakvietė visus susirinkusiuosius apžiūrėti naujosios mokyklos rūmus. Būtent – rūmus, nes kitaip šio pastato nepavadinsi. Trijuose aukštuose – sporto ir aktų salės, valgykla, biblioteka, interneto skaitykla, kompiuterių klasė, specializuoti chemijos, biologijos, fizikos, muzikos, tikybos, kitų dalykų kabinetai, muziejus (šiam ketinama suteikti žymaus lietuvių tautosakos rinkėjo, Lapių mokytojo, nūnai besiilsinčio vietos kapinaitėse, Broniaus Šukio vardą).

Mokykla kompiuterizuota, aprūpinta informacinėmis techninėmis priemonėmis. Pastatas pritaikytas ir neįgaliems moksleiviams – jame įrengti specialūs pandusai, tualetai, yra liftas, lauke – specialios terasos.

O dar už langų – erdvus, puikus stadionas. Jame mokyklos jaunuomenė turės ką veikti. Šia proga rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas sportui Ričardas Kviecinskas įteikė mokyklos vadovams pereinamąją taurę, skirtą kasmetei sportiškiausiai klasei. O mokyklos kieme buvo pasodintas klevas – ateities kartoms šiai dienai atminti.

Nelaukdami, kol kitą dieną prasidės pamokos, moksleiviai nekantraudami sėdo į naujutėlius vienviečius ir dviviečius žvilgančius suolus ir vis negalėjo atsigėrėti klasių, visos mokyklos puošnumu. Antai septintokė Agnė džiaugėsi didelėmis erdvėmis mokykloje, jos bendraamžė Justina tikisi, kad naujoje mokykloje visi vaikai bus laimingi, aštuntokas Algirdas mano, kad nuo šiol jis mokysis dar geriau. Vienas moksleivis norėtų jaukios kavinukės, kito nuomone, reikėtų mokyklos himno, gal derėtų išrinkti savo prezidentą ir kt.

Nauja mokykla ypač džiaugiasi pedagogai. Dailės ir technologijų mokytoja Dalia Audėjaitienė sakė: „Laukėme naujos mokyklos, mėginome ją įsivaizduoti, bet ji pranoko visus lūkesčius”. Logopedė Edita Puzarienė: „Vaikštau po naują mokyklą, žvalgausi po klases, užsuku į sporto, aktų sales, apžiūriu, kur mūsų vaikai mokysis, ir apima nuostaba: ar iš tiesų Lietuvoje taip gali būti ?” Direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Brazaitienė: „Nauja mokykla - mums didelis džiaugsmas, bet ir didesnė atsakomybė”.

Dvi moterys, matyt, moksleivių mamos, tarpusavyje kalbėjosi, kad tokios šventės savo vaikams tikrai nesitikėjusios. „Didelio džiaugsmo sulaukiau…” – sakė viena.

Tas džiaugsmas – visiems.

Lapės, Kauno rajonas

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija