Atnaujintas 2004 rugsėjo 8 d.
Nr.67
(1270)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

KUR VIENYBĖ, TEN GALYBĖ

Antanas MARČIULAITIS

Mano mintys dažnai nukrypsta į 1988 metus, kada Lietuvoje ilgai brandintas laisvės troškimas prasiveržė į viešumą. Pernelyg daug skriaudų patyrėme, perdaug sunkią pažeminimo ir besaikio išnaudojimo naštą vilkome, todėl jau nebebuvo galima daugiau kentėti, tylėti ir laukti. Ryžomės pralaužti vergijos užtvaras, pakilti į laisvės žygį. Tuo labiau kad ir visoje komunistinėje imperijoje prasidėjo atšilimas ir vadavimasis iš sustingimo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija