Atnaujintas 2004 rugsėjo 24 d.
Nr.72
(1275)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kardinolo pozicijai dėl Katedros
aikštės pritaria ir politikai

Festivalio administratorius
Vygaudas Juknelis Katalikų
Bažnyčios hierarchams
siūlęs atsipeikėti, plačiau
pažiūrėti į pasaulį
ir nepainioti
XIV amžiaus su XXI
Mykolo Ambrazo
(ELTA) nuotrauka

Tėvynės sąjungos prezidiumo narė parlamentarė Irena Degutienė stebisi „Sostinės dienų” festivalio organizatoriais, „pamokslaujančiais” kardinolui Audriui Juozui Bačkiui. Festivalio rengėjai, nepaisydami kardinolo protestų, Katedros aikštėje surengė pagonišką misteriją „Žaibo gėlės”.

“Manome, kad Katalikų Bažnyčios vadovai teisūs sakydami, jog Katedros aikštė yra Lietuvos širdis ir kad toje vietoje turėtų vykti tik nacionalinio lygio ir aukštos kultūros renginiai”, - teigiama I. Degutienės išplatintame pareiškime. Pasak konservatorės, ją stebina „Sostinės dienų” organizatorių „pamokymai Bažnyčios hierarchams, raginimai plačiau pažiūrėti į pasaulį ir nepainioti XIV amžiaus su XXI”.


Reklamuojantis Darbo partiją kunigas sekina Bažnyčios vadovų kantrybę

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ketina imtis ryžtingų priemonių Darbo partiją reklamuojančio Paberžės klebono tėvo Stanislovo atžvilgiu. „Tapęs Darbo partijos ruporu, tėvas Stanislovas atvirai demonstruoja neklusnumą Bažnyčiai, nors yra prisiekęs per kunigystės šventimus ir vienuoliškuosius įžadus. Gaila, kad senatvėje, kai reikia mąstyti apie susitikimą su Viešpačiu, kunigui vienuoliui labiau rūpi naujos partijos reikalai. Bet kokios dovanos - pinigai ar klebonija, kurioje jis gyvena, - yra per didelė kaina, kad būtų galima neklausyti Bažnyčios”, - sakė Kauno arkivyskupas.


Apie tinkamą pasirinkimą

Prof. Vytautas Landsbergis
(dešinėje) su grupele
bendraminčių Šiluvos atlaiduose

Lietuvos Vyskupų Konferencijai paskelbus pareiškimą tikintiesiems artėjant rinkimams į Lietuvos Seimą, Šiluvos atlaidų metu paklausėme, kaip jį vertina Europarlamento narys prof. Vytautas LANDSBERGIS. Profesorius sakė:

Labai rimtas pareiškimas. Žinoma, jį dar turi paaiškinti kai kuriems žmonėms dvasininkai, mokytojai arba kiti autoritetingi žmonės. Mat pareiškime ne viskas vardais įvardyta, nors turinys aiškus. Tai perspėjimas apie tuščius pažadus, žmonių apgaudinėjimą ir kad žmonės nesileistų apgaudinėjami, apgavikų neklausytų. Ypač nusižengia tie rinkėjai, kurie balsuoja tik gavę alaus butelį ar penkis litus...


Melžėjų varžytuvės

Varžytuvių organizacinio
komiteto pirmininkas
Vytautas Grušauskas
nugalėtojo taurę įteikia
Nijolei Litvaitienei
iš Prienų rajono

Kaune, Lietuvos veterinarijos akademijos Melžimo mokymo centre, ir Kauno rajone, LVA Muniškių fermoje, tris dienas vyko respublikinės karvių melžėjų varžytuvės. Jose dalyvavo apie pusės šalies rajonų melžėjos ir melžėjai, rajoninių varžybų nugalėtojai, iš viso apie 40 melžimo meistrų. Respublikiniame konkurse varžėsi žemės ūkio bendrovių melžėjos, šeimos ūkininkai, jaunieji ūkininkai, būsimieji žemės ūkio specialistai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija