Atnaujintas 2004 rugsėjo 24 d.
Nr.72
(1275)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Lietuvių ir vokiečių samariečių draugystė

Benjaminas ŽULYS

Svečiai iš Vokietijos ir Kauno
samariečiai prie Vytauto Didžiojo
paminklo: dešinėje – Lietuvos
samariečių bendrijos
viceprezidentas Algirdas
Jokūbaitis, trečias iš dešinės –
Kauno skyriaus pirmininkas
Mindaugas Vėlyvis
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Padėti skurstantiesiems

Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriuje Senamiestyje ant sienos kabo išraiškinga reprodukcija, kurioje parašyta, kad šiuo metu Lietuvoje kas penktas žmogus skursta, tūkstančiai eina miegoti alkani... Tą paveikslą regi kiekvienas, atėjęs į tą patalpą nemokamai gauti šviežios duonos, kai kada – ir bandelių, pyragėlių. Tokių žmonių, pagal iš anksto argumentuotai sudarytą sąrašą, per savaitę apsilanko apie 400. Tarsi ne kažin kas, bet ne vienam nepriteklius patiriančiam žmogui tai nemenkas priedas prie skurdaus šeimos mitybos raciono. Nes prie duonos produktus dalijančios samariečių bendrijos durų tomis dienomis išsirikiuoja nemaža eilutė. Atsidėkodami už nesavanaudišką paramą miesto kepykloms, – bendrovei „Mentora“ bei kitoms, – samariečiai savanoriai eina jose nemokamai padirbėti. Ir tai dar ne viskas. Geradariai samariečiai neturtėlius paremia drabužiais, kuriuos suneša miesto žmonės, gaunama ir kitais geranoriškais būdais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija