Atnaujintas 2004 rugsėjo 24 d.
Nr.72
(1275)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Atlaidai sujungė kartas
ir gyvenimus

Klierikas Justas JASĖNAS

Su parapijos jaunimu klebonijos
pievelėje bičiuliaujasi Obelių
ir Smilgių klebonai kunigai
(viduryje iš dešinės)
Juozapas Kuodis
ir Eugenijus Troickis

Liepos mėnesį pasienio su Latvija miestelį – Obelius sujudino ir atgaivino pirmą kartą organizuoti savaitiniai atlaidai. Šia parapija, po kun. Virgilijaus Garšvos mirties, rūpinasi klebonas kun. Juozapas Kuodis. Jo ir aktyvių parapijiečių dėka buvo sumanytos septynios maldos dienos, pripildytos renginių, susitikimų, gausios svečių ir maldos intencijų.


„Būkime karšti arba šalti,
tik nebūkime drungni“

Vitalija URBONAVIČIENĖ

Manikūnų krašto bendruomenės
tarybos pirmininkas Gintautas
Aglinskas (kairėje) ir Namišių
seniūnas Kęstutis Valantonis

Manikūnai – tai ne vien derlingos žemės kraštas, bet ir garsaus fleitininko Augusto Armono bei violončelininko, dirigento, vargonininko Petro Armono, mokslininko Algimanto Benjamino Povilonio, aktoriaus Petro Venslovo gimtinė. Liepą čia buvo susirinkę šiame Lietuvos lopinėlyje gimę ir augę, bet dabar po visą šalį išsibarstę žmonės.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija