Atnaujintas 2004 rugsėjo 24 d.
Nr.72
(1275)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kviečia ne tik Ligonių Sveikatos atlaidai

Arkivyskupo Sigito
Tamkevičiaus gimtajai
parapijai padovanotas kryžius

Krikštonys. Pirmą rugsėjo sekmadienį Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčioje vyksta Lietuvoje labai reti Ligonių Sveikatos atlaidai. Juos įvedė kunigas Jonas Reitelaitis, dirbęs čia nuo 1926 metų iki savo gyvenimo pabaigos (mirė 1966 m.). 1925-aisiais jis pastatė medinę bažnyčią, o 1926 metais pašventino ir suteikė parapijai Krikštonių vardą. Bažnyčia buvo pastatyta ant bajoro Miknos Konstantinovičiaus žemės, vadinamos Zaleskovčizna. Žemę bajorui 1562 metais padovanojo karalius Žygimantas Augustas už karo tarnybą su žirgu. 1927 metais kunigas kartu su parapijiečiais pradėjo dabartinės mūrinės bažnyčios statybą ir po šešerių metų, 1934-aisiais, užbaigė. Tais pačiais metais ją pašventino ir suteikė Kristaus Karaliaus vardą.


Kryžius nėra kryžius, kol jo neneši

LAZDIJAI. Rugsėjo 12 dieną Šv.Onos bažnyčioje buvo švenčiami Šv.Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Kaip rodo istoriniai šaltiniai, imperatoriaus Konstantino motina Elena, jau būdama 82 metų, 326-aisiais išvyko į Jeruzalę ieškoti kryžiaus, ant kurio mirė Jėzus Kristus. Elenai pavyko surasti Jėzaus kapą ir kryžių.

Kryžius buvo saugomas Jeruzalėje. Vėliau pagrobtas ir išvežtas į Persiją. Imperatorius Heraklijus 627 metais atgavo kryžių, atgabeno jį į Konstantinopolį. Nuo tada Rytuose buvo pradėta švęsti Kryžiaus atradimo šventė. Nuo 650 metų ji įvesta ir Vakaruose. Šv.Kryžiaus atradimas minimas gegužės 3 dieną, o Išaukštinimas – rugsėjo 14 dieną.


Lankėsi geradarys

Iš dešinės: kan. Gerhardas
Langė, Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas, žinomas
varpų gamybos Vokietijoje
specialistas Haincas Diuprė
ir Švč. Trejybės bažnyčios
rektorius kan. Bronius Antanaitis

PANEVĖŽYS. Aukštaitijos sostinėje šeštadienį viešėjo vokiečių katalikų kanauninkas Gerhardas Langė. Arnsbergo ligoninėje kapelionu dirbančiam dvasininkui rūpėjo išgirsti, kaip skamba varpai Švč .Trejybės bažnyčioje. Juos prieš dvejus metus šventovei dovanojo kan. G. Langė. Varpai ir elektroninė įranga bažnyčiai būtų kainavę 160 tūkst. litų.


Čia būna kitaip…

MIEŽIŠKIAI. Daugelyje mokyklų mokslo metai prasideda šv.Mišiomis. Į jas renkasi moksleiviai ir tie, kurie dar girdi mokyklinių skambučių aidą, kurie nori malda palydėti savo vaikus ar giminaičius į žinių šalį.


Tradicija tęsiama

BIRŽAI. Kasmet, rugpjūčio paskutinį sekmadienį, vyksta graži giesmių šventė. Ji šiais metais jau buvo 32-oji. Šventei visada nuoširdžiai rengiamės: vyksta papildomos repeticijos, mokomės naujų giesmių.

Pirmųjų giesmių švenčių organizatorius buvo jau Amžinybėn iškeliavęs dekanas kun. Bronius Strazdas, kuris pasiūlė ne vien dainomis garsinti Biržus, bet ir giesmėmis. Tradicija tęsiasi.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija